Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Tarım Nedir? Türkiyede Tarımcılık
www.arsivbelge.com
Tarım Nedir? Türkiyede Tarımcılık dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Tarım Nedir? Türkiyede Tarımcılık başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Tarım nedir

Genelde şehirlerden uzaklarda yapılan, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalitelerinin ve verimlerinin yükseltilmesi, tarım ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasına tarım denilmektedir

Tarım 2 temel üretim dalından oluşur

1- Bitkisel üretim: İnsanların temel uğraşlarından olan, gıda, giyim, yapı malzemesi, yakacak ve estetik gereksinimlerini karşıladıkları canlı materyallerdir.

2- Hayvansal üretim: İnsanların yeterli beslenmesi bir yandan da refah artışının sağlanması için yapılan üretim şeklidir.

Tarımsal Kaynaklar nelerdir ?

1- Toprak

2- Hava

3- Güneş

4- Su

5- Gübre

6- Tohum

Ekolojik tarım nedir?

Ekolojik tarım yüksek kaliteyi hedefleyin bir tarım sistemidir.

Ekolojik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında alternatif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan ekolojik tarım sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı yasaklanmıştır. Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak belirlenmiştir.

Ekolojik tarım yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir. Başlıca amacı toprak-bitki-hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde sağlayabilmektedir.

Ekolojik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar araziden rafa kadar ürünün izlediği tüm aşamaların kontrolünü ve sertifikasyonu zorunlu tutmaktadır. Sertifikasyonla, ekolojik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumayı hedefleyen tüketicilere bir güvence verilmektedir. Ayrıca ekolojik üretim yapan üreticinin standartlara uygun üretimini belgelendirerek ispatlamasına ve ürününü hak ettiği değerde pazarlamasına imkan sağlamaktadır.

Organik tarım nedir?

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, Yönetmeliğin izin verdiği girdiler kullanılarak, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.

Organik tarımın amacı nedir?

Amaç; Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumaktır.

Organik tarımın nasıl doğmuştur ?

"Organik Tarım", tarımsal üretimde artan kimyasal gübre ve ilaç kullanımının doğa ve insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin ve ticari problemlerin aşılmasında bir alternatif yöntem olarak doğmuştur.

Tarımcılık nedir

Ülkemizde tarımcılık denildiğinde ilk akla gelen tarla, toprak işleridir. Fakat tarımcılık dediğimizde modern tarım ve klasik tarım olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Modern tarımcılıkta’da klasik tarımcılıktada ürün ekeriz ve biçeriz. Tarlalarımızı traktörlerde pulluklar yardımı ile sürerek toprağı önce havalandırırız ardından toprağa ekim yaparız.

Aradan bir süre geçer ve buğday taneleri yavaş yavaş filizlenmeye başlar ve bu filizler zaman içinde büyür. Modern tarım ile birlikte toprağınıza uygun gübre çeşidini uygulayacağınız tesler ile bulabilir ve daha fazla verim almak için gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra uygulamaya geçersiniz fakat klasik tarımda bu böyle değildir. Halkımız kulaktan duyma bilgiler ile doğru veya yanlış deneme yanılma yöntemine göre hareket etmektedir ve bu sayede hasat elde ettiği gibi satışınıda bu doğrultuda yapmaktadır. Ülkemizde tarım sektörü yapılan seminerler ile verilen eğitimler ile çıtayı yükseltmektedir. Dolayısı ile verim sürekli bir artış göstermektedir. Daha iyi bir tarımcılık daha iyi konumda bir ekonomiyi getirmektedir. Tarımcılık sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi daha iyi verim almak için eğitim şart.

Türkiyede Tarım Hakkında Bilgi

Tarım denince akla tarla bahçe işleri gelir. topraktan ekme dikme yoluyla elde edilen ürünlere tarım ürünleri denir. türkiye arazilerinin 1/3 tarım amaçlı kullanılır. yurdumuzda çalışan nüfuzun yarısına yakını tarımla uğraşır. dolayısıyla tarım ülkemiz için çok önemli bir geçim kaynağıdır.

uzun yıllar boyunca ihracatımızın % 80′ den çoğunu tarım ürünleri oluşturmuştur. son yıllarda bu oran % 25′in Altına düşmüştür. ama bu azalmanın sebebi sattığımız tarım ürünlerinin azalmış olması değildir. tam tersine tarım ürünleri satışımız da artmış buna karşın sanayi mallarının payı hızla çoğaldığı için Toprak ürünlerinin ikinci plana düşmüştür.

ülkemiz günümüzde geniş tarım alanları bol çeşitli ürünleri yüksek üretim miktarı ve çalışkan çiftçisi ile bütün dünyada kendi kendini besleyebilen ayrıca dışarıya da ürün satan şanslı ülkelerdendir. dünyada böyle ülkelerin sayısı çok azdır.
Türkiye son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş özellikle son 50- 60 yıl içinde ihtiyaç fazlası ürünler yetiştirmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda
Türkiye kendini besleyemez durumda idi. dışardan Tahıl ekmeklik Un hatta Limon alıyordu. ülkemizde çay muz şeker pancarı yetiştirilmiyordu. ekilen Topraklar azdı. tarım ilkel metotlarla yapılıyordu. suni gübre tarım makineleri kullanılmıyordu. Sulu tarım çok sınırlı idi. verim ve üretim çok düşüktü. ona rağmen halkın % 80 gibi bir kısmı tarımla uğraşıyordu.

son yıllarda tarım alanları çok genişledi. meselâ 1938′de ekili ve ve dikili alanlar türkiye yüzölçümünün %19′u kadar bir yer kaplıyordu. bu oran günümüzde % 36 olmuştur. bundan başka bağlar bahçeler ve sebze yetiştirilen Topraklarda da büyük artış oldu. bu durum tarımın gelişmesine bir etkendir.

tarımsal gelişmeyi sağlayan başka sebepler de var. devletin çiftçiye kredi sağlaması satış ve Pazarlama işlerinde faydalı olan büyük kooperatiflerin kurulması devlet çiftçileri yol Su Elektrik konusunda köye götürülen hizmetler bu kalkınmada önemli rol oynamıştır. ayrıca yapılan barajlarda sulu tarım alanlarının genişlemesi sana i gübre ve tarım ilaçlarının kullanılması iyi cins tohumluk dağıtımı da üretimin ve verimin artmasında önemli bir etken olmuştur.
Türkiye’mizin bugün dünyanın önemli tarım ülkeleri arasına girmesinin sebepleri bunlardır. türkiye topraklarından yararlanma oranları

ülkemizde tarıma elverişli Toprakların tamamından yararlanılmamaktadır. topraklarımızdan yararlanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş olan dağlar. dik yamaçlar çoktur. buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. buna göre ülkemiz arazisinin % 36′sı orman ve % 60′sı diğer alanlar (yerleşim birimleri tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi ) dır.tarımdaki makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların alanı daralırken tarım alanlarımız genişlemektedir bölge yüzölçümüne göre ekili dikili alanların oranları

1.Marmara bölgesi : % 30
2.iç Anadolu bölgesi : % 27
3.ege bölgesi : % 24
4.g. doğu Anadolu bölgesi : % 20
5.Akdeniz bölgesi : % 18
6.Karadeniz bölgesi : % 16
7.doğu Anadolu bölgesi : % 10
Türkiye’ de tarımı etkileyen faktörler

1) sulama
her Bitkinin suya ihtiyacı vardır. toprak bitkisine göre uygun zamanlarda ve yeterince sulanmalıdır. sulanmayınca topraktan yeterli ürün alınamaz.
Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. tarımda sulama ihtiyacına en fazla olduğu bölgemiz g.doğu
Anadolu bölgesi iken bu sorunun en az olduğu bölgemiz ise Karadeniz bölgesidir. ülkemizde önemli barajlar yapılmıştır.bunların sayısı daha da çoğaltılmalıdır.
sulama sorunu çözüldüğünde;
•üretim artar.
•nadas olayı ortadan kalkar.
•tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.
•üretimde süreklilik sağlanır.
•üretim dalgalanmaları önlenir.
•yılda birden fazla ürün alınabilir. bu konuda en şanslı bölgemiz Akdeniz en şanssız bölgemiz doğu
Anadolu’ dur.
•daha fazla sebze tarımı yapılmayan yerde bu artar.
•tarımda ürün çeşitliliği artar.
•köyden kente göçler azalır.

2)gübreleme
gübreleme eksik olan besin Maddelerini toprağa verme işidir. tarım da sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı arttırılmalıdır. toprak için en faydalısı doğal gübredir. ancak bu yeterli olmadığı için sun’ î gübre kullanılır. ülkemizde üretimi az olduğu için çeşitli ülkelerden gübre ithal ederiz.

3) tohum ıslahı
tarımsal üretimde kaliteli tohumun kullanılması çok önemlidir. sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da arttırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır.
Türkiye’de kaliteli tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır.

4) makina kullanımı
makine kullanımı tarımda ürünü artırmanın önemli unsurlarından biridir. son zamanlarda tarım makineleri hızla çoğalmıştır. buna bağlı olarak da tarım üretimimiz artmıştır.
tarım yurdumuzda gelişebilmesi için ayrıca zirai mücadele yapılmalı toprak bakımı toprak analizi çiftçiyi destekleme gibi unsurlar rol oynar. çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalıdır.

destekleme alımı ve pazar

çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır.

destekleme alımı
devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.destekleme alım yapılan ürünler:pamuk tütün ş. pancarı Buğday çay fındık k. üzüm k. incir k. kayısı haşhaş gibi dayanıklı ve sanayiye dayalı ürünlerdir.destekleme alımı yapılan ürünlerin üretiminde dalgalanmalar az olur ve fiyatı sürekli artar.

tarım ürünleri
Tahıllar buğday
tahıl ekim alanının %73′ini oluşturur. buğday halkın temel besin maddesi ola Ekmeğin ham maddesi olduğu için ülkemizde çok önemli bir bitkidir. buğday yetime döneminde yağış ister olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık ister. dolayısıyla
Karadeniz’de yetişmez. doğu Anadolu’nun yüksek erlerinde de tarımı yapılmaz. üretimin en fazla olduğu bölgemiz iç
Anadolu %31)dur. il olarak ise Konya Ankara Adana’dır.

arpa
buğdaydan sonra tahıllar içinde ikinci sıradır. en fazla hayvan yemi ve biranın ham maddesi olarak kullanılır. en çok iç
Anadolu ve g. doğu Anadolu da ekilir.

mısır
sıcak ve nemli iklim bölgelerinin bitkisidir. yaz Bitkisi olduğu için yaz yağışları önemlidir. yağışların yeterli olmadığı yerlerde sulamalı olarak yetişir.
Karadeniz bölgesi halkının temel besin maddesidir. ekim alanları yaygındır. en çok
Akdeniz bölgesi’nde üretimi yapılır.

pirinç
çeltik bitkisinden elde edilir. çeltik hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir kültür bitkisidir. çeltiğin tarımı su içinde yapılır. en uygun tarım bölgeleri akarsu boylarındaki düzlükler ile sulak ovalardır.Çukurova’nın aşağı kesiminde amik ovası
Meriç deltası çarşamba ve Bafra ovaları çeltik tarımı için uygundur.

çavdar ve yulaf
kıraç topraklarda yetişe bilir. Yulaf serin ve nemli bölgelerde de yetişebilir. en fazla üretimi yapıldığı yer iç
Anadolu’dur.baklagiller

mercimek
kuraklığa dayanır. en çok g. doğu Anadolu’da yetiştirilir (kırmızı mercimek). ikinci sırada yeşil Mercimek üretimiyle iç
Anadolu’dur.

fasulye
sulanabilen her yerde yetişebilir.

sanayi bitkileri
tütün
tütün üretiminde Türkiye dünya piyasasında tanınmış bir ülkedir. ihraç ürünlerimiz arasındadır. her bölgede yetiştirilebilir. ancak üretimi devlet tarafından sınırlandırılmıştır. üretim sırası 1.ege bölgesi (Manisa
İzmir aydın Muğla denizli uşak çevresi); 2.g. doğu Anadolu; 3. Karadeniz bölgesidir.

şeker pancarı
yurdumuzda tarımı 1925′te uşak’ta başlamıştır. ülke ekonomisi için önemlidir.suyundan şeker posasından hayvan yemi yapılır. ılıman iklimde yetişir. ülkemizde geniş bir alanda üretimi yapılır. ancak kıyı bölgelerimizde daha fazla gelir getiren ürünler üretildiği için tarımı yapılmaz.

pamuk
önemli ihraç ürünlerimizdendir. pamuklu dokuma sanayinin önemli ham maddesidir. alüvyol toprakları sever ayrıca sıcaklığa ihtiyacı vardır. yetişme döneminde bol su hasat zamanında yağışsız Hava ister. üretimin büyük bir kısmı ege bölgesi ile
Akdeniz bölgesi’nde yetişir. özellikle Çukurova Ceyhan ovası ile Antalya bölümü kıyı kesiminde yetiştirilir.
Iğdır ovası ve g. doğu Anadolu’da da pamuk üretilir. ülkemiz dünyanın sayılı pamuk üreticilerindendir.

çay
tropikal iklim bitkisindendir. Sıcaklık bol yağış isten ve nemli hava isteyen bir Ağaç çıktır. yurdumuzda çaya uygun en iyi yetiştirme şartları d.
Karadeniz bölümü’dür. rize başta olmak üzere ordu’dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesiminde tarımı yapılıyor. çay üretimi son yıllarda 140-150 bin ton arasında değişmiştir.ihtiyaç fazlası ihraç edilir.

diğer sanayi bitkileri
haşhaş da sanayi bitkisidir. orta Anadolu bölgesi ve iç batı Anadolu’nun güneyinde yetiştirilir. ilaç yapılır. kenevir
Kastamonu ve çevresinde; susam Anason yer fıstığı Akdeniz bölgesi’nde gül Göller yöresinde ayçiçeği
Trakya ve güney Marmara’da üretimi yapılmaktadır.

sebzecilik
sebzeler çok fazla su ister. yurdumuzda en fazla Akdeniz bölgesi’nde üretimi yapılır.
Akdeniz bölgesi’nde turfanda sebzecilik çok gelişmiştir ve büyük gelir sağlar. seracılık Günden Güne yaygınlaşan önemli bir faaliyettir. ülkemizin sebze üretiminin ¼ kadarı
Akdeniz’de üretilir.

sebze ürünleri arasındaki diğer ürünler
bakla (daha çok batı bölgelerimizde). fasulye (en fazla orta Karadeniz’de) nohut (orta
Anadolu) kırmızı mercimek (g. doğu) patates başta orta Anadolu olmak üzere yurdun her bölümünde yetişir.

meyvecilik
üzüm
yurdumuz asmanı ana vatanıdır. üzüm en çok üretilen ve tüketilen meyvelerden biridir. kışın -40c’ye kadar dayanır. üretimde başta ege bölgesi (Manisa
İzmir denizli) gelir. 2. g. doğu Anadolu bölgesidir. 3. iç Anadolu’dur. dünya kuru üzüm üretiminde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız.

elma
yetiştirme alanı bakımından ikinci sıradadır. bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.
Niğde Nevşehir Amasya tokat Kastamonu bursa burdur Isparta Antalya önemli üretim merkezleridir.

incir
Akdeniz iklim bitkisidir.en fazla ege bölgesinde gelişmiştir. (başta aydın gelir).üretimin %80′i bu bölgeden karşılanır. ayrıca
Akdeniz g. Marmara g. doğu Anadolu Karadeniz kıyılarında da tarımı yapılır. dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alıyoruz.

fındık
anavatanı Türkiye’dir. en iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. üretimin %40′ı bu bölgeden sağlanır. ayrıca
Sakarya çevresinde tarımı yapılır.Türkiye dünya fındık üretim ve ihracatında birinci sıradadır.

Antep Fıstığı
g. doğu Anadolu’da en iyi şekilde yetişir. başta g. Antep ve ş. urfa gelir. ayrıca
Akdeniz ve ege bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de üretilebilir. önemli ihraç ürünümüzdür.

turunçgiller (narenciye)
(portakal mandalina limon greyfurt turunç)
tropikal iklim bitkisidir. en çok Akdeniz bölgesi’nde üretilir(%88). Antalya başta olmak üzere bütün
Akdeniz kıyılarında tarımı yapılır. ege bölgesi’nde İzmir’e kadar kıyı kesiminde g.
Marmara’nın bir kısmında o. Karadeniz de rize çevresinde ve g. doğu Anadolu’nun batısında tarımı yapılmaktadır.

muz
tropikal iklim bitkisidir. yurdumuzda Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. bu gün
Antalya- Gazipaşa- Anamur ilçelerinde gelişmiştir.

kayısı
bütün bölgelerimizde üretilebilir. en fazla tarımı orta Anadolu’da Malatya
Elazığ çevresinde gelişmiştir.

badem
kıraç arazide yetişebilir. bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir. en çok iç
Anadolu’da Niğde Nevşehir çevresinde gelişmiştir.

ithal ettiğimiz tarım ürünleri
pirinç kahve kakao muz kivi ananas Hindistan cevizi hurmadır.
önemli ihracat ürünlerimiz:
fındık Antep fıstığı pamuk tütün k. üzüm k incir k. kayısı haşhaş gibi


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Biber Tarımı(5488)

Mevsimlik Tarım işçilerine Dair Değerlendirme(5482)

Tarımda verimliliği arttıran faktörler(5470)

Bayındırlık Sanayi Tarım Ticaret Alanında Gelişmeler(5465)

Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler(5450)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!