Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Değişim Çağının Yönetimi ( Peter F. DRUCKER ) Özeti
www.arsivbelge.com
Değişim Çağının Yönetimi ( Peter F. DRUCKER ) Özeti dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Değişim Çağının Yönetimi ( Peter F. DRUCKER ) Özeti başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Değişim Çağının Yönetimi - [ Peter F. DRUCKER ] Kitap Özeti

KİTABIN ÖZETİ :

1. YÖNETİM:

a. İş Teorisi : Toplum, pazarlar, müşteriler, rakipler, teknoloji gibi sürekli değişim içinde olan şeylere ilişkin varsayımlardır.b. Belirsizlik İçin Planlama : Fırsat kapıyı çaldığında, firmanın gerek bilgi kaynaklarını ve insanları önceden hazırlamış olması gerekir. Bunun anlamı, ayrı bir gelecek bütçesi geliştirmek gerektiğidir. Belirsizlik için planlama, bundan başka bir şey değildir. 
c. Beş Ölümcül Günah : İlk günah, yüksek kar marjlarına ve fazla fiyatlandırmaya tapmaktır. İkinci günah, yeni bir ürüne pazarın kaldıracağı kadar fiyat koymaktır. Üçüncü günah, maliyet güdümlü fiyatlandırmadır. Dördüncü günah, yarının fırsatını dünün sunağında kurban etmektir. Beşinci günah, sorunları beslerken fırsatları açlıktan öldürmektir. 
d. Aile Şirketinin Yönetimi : Aile şirketinin özel kuralları; aile üyelerinin en az aile üyesi olmayan işgörenler kadar yetenekli değillerse ve onlar kadar sıkı çalışmıyorlarsa, firmada çalışmamalarıdır. Şirketin yönetiminde aileden kaç kişi olursa olsun ve bunlar ne kadar verimli çalışırsa çalışsın, üst görevlerden biri her zaman aileden olmayan birisi tarafından doldurulmalıdır. Aile yönetimindeki şirketler kilit konumlarına artan ölçüde aile dışı profesyonel elemanları getirme ihtiyacı duymaktadır. Yönetimin kime devredileceğine karar verme, ne aileden ne de firmadan olan birisine verilmeli, bunun yerine dışarıdan birisine bırakılmalıdır.e. Başkanlığın 6 Kuralı : Birinci kural; tercih edilmesi gereken yol, kendi isteklerini inatla gerçekleştirmeye çalışmak olmamalıdır. İkinci kural; kendini dağıtmanın yoğunlaşmasıdır. Üçüncü kural; hiç bir şeyin kesin olduğunu iddia etmemek ve hiç bir şeyi test etmeden uygulatmamaktır. Dördüncü kural; etkili bir başkanın bile her ayrıntıyı öğrenemeyeceğidir. Beşinci kural; bir başkanın yönetim içinde dostu olmaması gereğidir. Altıncı kural; bir kez seçildikten sonra kampanya yürütmeye son vermek gereğidir.f. Şebekeler Toplumunda Yönetim : Yöneticiler, kendileri için çalışan insanların güvenini kazanmak zorundadırlar.

2. ENFORMASYON TABANLI ÖRGÜT:

a. Yeni Örgütler Toplumu : Toplumda bilgi, bireyler ve ekonominin bütünü açısından birinci kaynaktır. Uzmanlaşmış bilgi kendi başına bir şey üretemez. Bir örgütün amaç ve işlevi, uzmanlaşmış bilgileri ortak bir hedef halinde bütünleştirmektir.b. Üç Tip Ekip : Her biri, yapısı, üyelerinden talep ettiği davranışlar, güçlü ve zayıf yanları, sınırlılıkları, getirdikleri ve her şeyden önce de yapabilecekleri ve kullanım alanları bakımından farklılıklar gösteren üç tür ekip vardır. Bunlar beyzbol takımı, futbol takımı ve tenisteki çiftlere benzetilebilir.c. Perakendecilikteki Enformasyon Devrimi : Perakendecilik alanında herkes ayakta kalabilmenin ve başarının anahtarının hizmet olduğunu söyler.d. Veri Okumayı Öğrenmek : Hangi enformasyonu, ne amaçla ve nasıl kullanacaklarına karar verecek olan araçları kullananlar da yöneticiler ve profesyonellerdir. Bunun için veri okurlar.e. Saymak Değil Ölçmek : Bize etkili iş kontrolü sağlayacak yeni ölçümlere-buna iş denetimi de diyebiliriz ihtiyaç vardır.f.Yöneticilerin İhtiyaç Duyduğu Enformasyon : Bu makalenin konusu, yöneticilerin ihtiyacı olan enformasyonu elde etmek için gerek duydukları araçlardır. Zenginlik Yaratmada gerekli olan enformasyon; temel enformasyon, üretkenlik enformasyonu, yetenek enformasyonu ve kaynak dağılımı enformasyonudur. Bu dört tür enformasyon bize yalnız mevcut işin gidişi hakkında bilgi vererek taktikleri yönlendirebilir. Strateji için, çevreye ilişkin örgütlenmiş enformasyona ihtiyaç vardır. Tek kar meerkezi müşterilerdir. 

3. EKONOMİ

a. Dünya Ekonomisinin Ticaret Dersleri : Uluslararası ticaret artan ölçüde hizmetler ticareti haline gelmektedir. Hizmet ticareti, çoğu bilginin ithal ve ihracından oluşmaktadır. Son kırk yılın en tartışılmaz dersleri; dünya ekonomisine katılma derecesinin iç ekonomik büyüme ve refahın anahtarı haline gelmiş olması ve gümrük korumalarının ancak nadiren etkili olabildiğidir. 
b. Yeni Pazarlar Nerede : Yeni pazarların en dolaysız ulaşılabilir olanları telekomünikasyon ve enformasyon pazarlarıdır. (Bunlar, suyu ve havayı temizleyen cihazlar pazarı, agrobiyoloji pazarı ve enerji pazarıdır.) Üçüncü pazar özelleştirmedir. Dördüncü pazar demografinin yarattığı pazardır.

4. TOPLUM

a. Sosyal Dönüşümler Yüzyılı : Köylülerle hizmetçiler sadece en büyük değil, aynı zamanda en eski sosyal grupları oluşturuyordu. Oysa 20. Yüzyılın başındaki toplum mavi yakalı işçiye teslim olmuştur. Ne var ki, 1990’lara gelindiğinde, gerek mavi yakalı işçi gerekse onun sendikası, geri dönülemez toptan bir gerileme içine girdiği görülmüştür. Artık mavi yakalı işçinin yerini bilgi işçisi almaktadır. Yeni işler önemli miktarda bir biçimsel eğitim, teorik ve analitik bilgi elde etme ve uygulama yeteneği gerektirmektedir. En önemlisi, sürekli bir öğrenme alışkanlığı istemektedir. Bilgi toplumunun, bir kamu sektörü, yani devleti, bir özel sektörü ve bir de toplumsal sektörü olmalıdır.b. Gönüllü Kuruluşları Güçlendirmek : Gönüllü kuruluşlar kendilerini güçlendir-mek için kendisini iyi yönetmeyi ve nasıl fon yaratılacağını öğrenmelidir. Gerekli olan yapıcı ve kararlı bir politikadır.c. Bilgi Çalışması ve Cinsiyet Rolleri : Bilgi ve bilgi işleri her iki cinsiyet açısından da ulaşılabilir olmalıdır.d. Devleti Gerçekten Yeniden Yapılandırmak : Yeniden yapılandırma için sürekli iyileştirme ve kıyaslama için farklı teşviklere de ihtiyaç vardır. Her örgüt eğer boyutlarını önemli ölçüde değiştirmişse, temel yapısını da değiştirmek zorundadır.e. Demokrasiler Barışı Kazanabilir mi? : Demokrasilerin barışı kazanabilme-leri için gerekli özellikler; elden kaçırmış oldukları iç ekonomik ve mali politikalarını yeniden kontrol altına almak, toplumda artan yozlaşma ve çürümeyi durdurup tersine çevirmek, politik ve sosyal istikrar için zorunlu olan sivil toplumu dünya çapında desteklemektir. 

SONUÇ 

1. KİTABIN ANAFİKRİ 

Bilginin ustası olmazsan hizmetkarı olursun. Yani yöneticiler bilgiyi daha iyi anlamayı, ölçmeyi ve yönetmeyi bilmek zorundadır.

2. KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Bu kitap; en önemlisi, yöneticilerin bilgiyi anlamak, ölçmek ve yönetmeyi bilmek zorunda olduğunu, yönetimin muhakkak otorite sahibi olması gerektiğini, ama modern örgütlerin işlevinin kumanda etmek değil yönlendirmek ve esinlendirmek olduğunu; modern örgütlerde başarı sağlayabilmek için bireysel çalışmanın değil, ekip çalışmasının önem kazandığını; hangi işte hangi ekibin kullanılması gerektiğinin bilinmesi zorunluluğunu; yöneticilerle yönettikleri ekip arasındaki ilişkinin ast üst ilşkisinden ziyade karşılıklı anlaşma ve sorumluluk duygusu temelinde yürümesi gerektiğini anlatmaktadır. 

3. KİTAP HAKKINDA DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER 

Peter F. Drucker, kendine özgü açık ve kolay anlaşılır üslubuyla kaleme almış olduğu bu kısa kitapta, yoğun bir toplumsal dönüşüm döneminde yaşadığımızı vurgulamaktadır. Her şeyin akış halinde olduğu bir dönemde, çağımızı tarif etmede en doğru kavramın akış olduğunu vurgulamakta ve bunun ancak ısrarlı ve yapıcı eylemlerle gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. Ama kitabın en ikna edici konusu son bölümde özetlenmiş olan bilginin daha iyi anlaşılması, ölçülmesi ve yönetilmesi gerektiğine ilişkin yaklaşımdır.

kaynak: frmartuklu.net


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Yalnız Efe Kitabı Kısa ve Uzun Özeti(5750)

Kuyucaklı Yusuf Kısa ve Uzun Özeti(5558)

Robin Hood Kitap Özeti(5524)

Don Kişot Eseri Hakkında ve Kitap Özeti(5489)

Kürk Mantolu Madonna Özeti, Ana Fikri ve Kişileri(5458)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!