Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Prof. Dr. Mesut ÇAPA - Makaleler
www.arsivbelge.com
Prof. Dr. Mesut ÇAPA - Makaleler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Prof. Dr. Mesut ÇAPA - Makaleler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Mesut ÇAPA

Telefon : 0 312 316 27 23/1252

Email : capa@ankara.edu.tr

 

YUNANİSTAN'DAN GELEN GÖÇMENLERİN İSKÂNI Makalesi için tıklayınız…

BİR HARBİYELİNİN MİLLİ MÜCADELE ANILARI Makalesi için tıklayınız…

 

ÖZGEÇMİŞ

Doğum tarihi: 06.07.1961

Doğum yeri: ORDU

Ordu Derinçay Köyü İlkokulu

Bandırma Şehit Süleyman Bey Ortaokulu

Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1982)

AKADEMİK HAYAT

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Doktora: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1985-1990)

Öğretim Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1990)

Yardımcı Doçent: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi (1990-1991)

Doçent: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi (1991-1997)

Profesör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi (1997-2011)

Profesör: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2011-  )

 İDARÎ GÖREVLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1990-1993, 1995-1998)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1993-1995)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (1999-2004)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1995-2000)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1998-2011)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1991-2011)

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-  )

YAYINLAR

A) Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

-“Anadolu’da Yunan Kızılhaçı’nın Faaliyetleri (l9l9-l920)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, VII, s. 217-226, (l992).

-“Trabzon’da Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimleri ve Vali Hamit Bey”, Tarih İncelemeleri Dergisi, IX, s. 45-67, (l994).

-“Anadolu’da Yunan İşgalinin Sebep Olduğu İç Göçler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: X, 29, s.379-389, (l994).

-“Tevhid-i Tedrisat Sonrası Trabzon’da Eğitim”, Tarih İncelemeleri Dergisi,  C.XVI, 16, s.21-30, (2001).

-“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Trabzon Rus Konsolosluğu”, Uluslar arası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 4, s. 93-114, Trabzon 2008.

-“Trabzon Vilayeti Terakki ve Teali Kulübü”, Tarih ve Toplum, ll3, s. 47-49, (l993).

-“Mustafa Kemal Paşa’ya Halifelik Önerisi“, Toplumsal Tarih, l, s.14-17, (l994).

-“İkinci Meşrutiyet’te Siyasi Hayatın Farklı bir Yorumu: ‘ İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Fırıldakları yahut Tarih-i Mâtem’ “,  Toplumsal Tarih, 8, s.55-59, (l994).

-“Kuzey Kafkas Cumhuriyeti’nin Rus Egemenliğine Girmesi Üzerine Trabzon’a Gelen Devlet Erkânı“, Türk Dünyası Araştırmaları, l00, s. 285-302, (l996).

-“Giyim Kuşamda Medeni Kıyafetlerin Benimsenmesi ve Trabzon Örneği“, Toplumsal Tarih, 30, s.22-28, (l996).

-“Batı Cephesi’nin İkmâlinde Trabzon’un Rolü ve Tekâlîf-i Milliye Komisyonu’nun Çalışmaları“, Toplumsal Tarih, 35, s.13-20, (l996).

- “İtalya’nın Asinara Adasında Türk Savaş Esirleri“, Toplumsal Tarih, 46, s.46-49, (1997).

-“Anadolu’da Yunan Savaş Esirleri”, Tarih ve Toplum, 171, s.175-180, (1998).

-“Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri”, Toplumsal Tarih, 66, s.49-56, (1999).

-“Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa’yı İlk Ziyareti”, Türk Kültürü, 450, s.1-13, (2000).

-“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Rize”, Toplumsal Tarih, 85, s.41-47, (2001).

-“Gürcistan ile Diplomatik Münasebetler ve Ardahan ile Artvin’in Kurtuluşu”, Askeri Tarih Bülteni, 49, s.67-75, (2000).

-“Türkiye’de 1930 Öncesi Tarih Öğretimi” Toplumsal Tarih, 129, s.80-87, (2004).

-“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarih Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 29-30, s.39-55. (2004).

-“Fuat Köprülü’nün Yazdığı Tarih Ders Kitapları: Millî Tarih’ler”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:5, s. 17-49, (Şubat 2005).

-“Milli Mücadele’de Eskişehir Kızılay (Hilali Ahmer) Hastanesi ve Yunan İşgali”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, s.1-37.

-“Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Türkiye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, s.1-28, (Ocak 2012).

- “Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Türklerin Anayurdu ve Orta Asya Türk Tarihi”, Türk Kültürü, Cilt:V, Sayı:2, s.61-82, (Güz 2012).

-“Trabzon Ticaret Mektebi (1924-1927)”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 12, s. 133-142, (Bahar 2012).

B) Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 -“Karadeniz’de Pontusculuğun Sonu: Rumların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sadakatleri, Hıristiyan Türkler ve Türk Ortodoksluğu”, 19 Mayıs ve Milli Mücadele’de Samsun Sempozyumu Bildiriler, s. 53-56, Samsun, 2000.

-“XX. Yüzyılın İlk Yarısında Şebinkarahisar’da Eğitim ve Nüfus”, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, s. 29-42, İstanbul, 2000.

-“Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (1913-1922)”, Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 1999) Bildirileri, s. 559-572, İzmir, 2000.

-“Milli Mücadele Döneminde Trabzon’da Amerikan Yardım Cemiyeti”, Trabzon ve Çevresi Uluslar arası Tarih- Dil- Edebiyat Sempozyumu, C.I., s. 705-726, Trabzon 2002.

-“Erzurum Depremi ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’u Ziyareti” 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, 643-656, Ankara, 2003.

-“ Ordu’da Kışla, Güzle ve Yayla Geleneği: Derinçay (Kotanı) Köyü Örneği”, Orta Karadeniz Kültürü, s. 363-378, Ankara 2005.

-“Cumhuriyet Döneminde 1950’den Önce Bodrum”, Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Uluslar arası Bodrum Sempozyumu Bildirileri (Bodrum, 22-25 Ekim 2007), s.115-140, Bodrum, 2008.

-“Milli Mücadele Döneminde Türkiye’den Kırım’a Yapılan Yardımlar ve Kırımlı Göçmenler”, Uluslar arası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler, s.15-20, Simferopol, Kırım-Ukrayna, 2009.

-“İkinci Dünya Savaşında Trabzon”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2005, C.II, KTÜ Yay., Trabzon 2007, s. 1013-1029

-“Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’da Milli Mücadele’nin Temellerini Halkla Birlikte Oluşturma Çabaları”, Altıncı Uluslar arası Atatürk Kongresi (12-16 Kasım 2007-Ankara) Bildiriler, s. 2352-2374, Ankara 2010.

-“Milli Mücadele Döneminde Trabzon’da Yabancılar: Konsoloslar ve Göçmenler”, XV. Türk Tarih Kongresi (11-15 Eylül 2006, Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, s.2179-2213, Ankara 2010.

-“Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırma Çalışmalarına Kısa Bir Bakış: Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Örneği”, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (7-9 Ekim 2009, İstanbul) Bildiri Kitabı, Cilt: 1, s. 158-171, İstanbul 2011.

-“Yirminci Yüzyılın Başlarında Bodrum”, 2. Uluslar arası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu  (9-12 Mayıs 2011) Bildiriler, s. 157-170, Bodrum 2011.

C) Yayınlanan Kitaplar:

Çapa, M.; Milli Mücadele Döneminde Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon, 1998.

Çapa, M.; Faik Ahmet Barutçu Hayatı ve Kişiliği, Trabzon, 1998.

Çapa, M.; Pontus Meselesi, Trabzon, 2001.

Çapa, M.; Kızılay ( Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2009.

Çapa, M. ve V. Usta; Milli Mücadelede Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar, Trabzon Valiliği Yay., Trabzon, l995.

Çapa, M. ve V. Usta; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar, Trabzon, 1997.

Çapa, M. ve R. Çiçek; Trabzon’da Sosyal Yaşam, Trabzon, 2004.

D) Yayınlanan Kitaplarda Bölümler:

-“Maarif Eminlikleri Teşkilatının Türk Eğitimindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim II, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay., 52-68, (1999).

-“Osmanlı Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti”, Yeni Türkiye Yayınları, C.5, 129-143, (1999).

-“Milli Mücadele’de Doğu Karadeniz”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.15, 661-678, (2002).

-“Pontus Meselesi”, Cumhuriyetin 80. Yılı Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yay., (2004), s.105-118.

-“Tarih”,  Sosyal Bilgilerin Temelleri, (Editör: İsmail H. Demircioğlu), Ankara 2006, s.239-279.

-“Giresun’da Eğitim”, Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s.237-262.

-“Atatürk Dönemi Eğlence, Spor ve Boş Zaman Etkinlikleri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi, C. 1, Ankara 2009, s.351-372.

-“Atatürk Dönemi Ders Kitapları”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi, C. 2, Ankara 2009, s.685-692.

-“Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyet Öncesi Amerikan Okulları”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, Ankara 2011, s. 567-587.

 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 -“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarih Öğretimi”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, (Lefkoşe, 2002).

-“İkinci Dünya Savaşında Trabzon”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,  (25-26 Mayıs 2005).

-“Milli Mücadele Döneminde Trabzon’da Yabancılar: Konsoloslar, Göçmenler ve Diğerleri”, XV. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Ankara. (11-15 Eylül 2006).

-“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Trabzon’da Rus Konsolosluğu”, Uluslar arası Asya Afrika Tarih ve Tarihçiliği Kongresi, (Saint Petersburg-RUSYA, 10-12 Nisan 2007).

-“Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ladik”, I. İlkadım Sempozyumu “İlkadım’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele” Sempozyumu (Samsun, 10-12 Mayıs 2007).

-“Türkiye’de Folklor Çalışmaları Üzerine Bir Deneme (1923-1950)”, V.Uluslararası Folklor Sempozyumu ( Bakü, 17-20 Ekim 2007)

-“Cumhuriyet Döneminde 1950’den Önce Bodrum”, Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Uluslar arası Bodrum Sempozyumu (Bodrum, 24-26 Ekim 2007).

-“Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’da Milli Mücadele’nin Temellerini Halkla Birlikte Oluşturma Çabaları”, IV. Uluslar arası Atatürk Kongresi (Ankara, 12-16 Kasım 2007)

-“Milli Mücadele Döneminde Türkiye’den Kırım’a Yapılan Yardımlar ve Kırımlı Göçmenler”, II. Uluslar arası Türkoloji Kongresi “Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını”, 22-24 Mayıs 2008, Simferopol-KIRIM.

-“An Association during the Westernization of the Ottoman: Red Crescent”,  CIEPO-18 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, 25-30 Ağustos 2008, Zagreb- Hırvatistan.

-“Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Türklerin Anayurdu ve Orta Asya Türk Tarihi”, Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri (CIEPO Ara Sempozyumu), Bişkek, 24-29 Ağustos 2009.

-“Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırma Çalışmalarına Kısa Bir Bakış: Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Örneği”, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi (İstanbul, 7-9 Ekim 2009).

-“Ders Kitaplarında, Kurtuluş Savaşı Dönemiyle İlgili Kullanılan Fotoğraflar Üzerine Bir İnceleme”, l. Uluslar arası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Erzurum, 16-18 Haziran 2010).

-“Milli Mücadelede Batum”, XVI. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, (Ankara, 20-24 Eylül 2010).

-“İkinci Meşrutiyet’ten Günümüze Balkanların Ders Kitaplarındaki Yeri: Balkan Savaşları Örneği”, VII. Uluslar arası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, (Makedonya, 17-22 Ekim).

-“Moskova Antlaşması Öncesinde Batum’da Türk İdaresi Kurma Teşebbüsü: Batum Olayı”, Moskova ve Kars Antlaşmalarının Işığında Ardahan’ın Anavatana Katılmasının 90. Yıldönümü Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, (Ardahan, 16-20 Kasım 2011).

-“Birinci Dünya Savaşı Sonunda Trabzon”, Birinci Dünya Savaşı’ndan Lozan Barışı’na Trabzon Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ( Trabzon, 24 Şubat 2012).

-“Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Doğu Anadolu’da Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Yardım Heyetleri”, I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu, Iğdır Üniversitesi, (19-20 Nisan 2012).

-“Türk Folklor Araştırmalarında Halkevlerinin Rolü (1932-1950)”, II. Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu, Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi, (Varşova- Polonya,12-14 Eylül 2012).

-“Milli Mücadele Döneminde İzmir ve Çevresinde Kızılay ( Hilâl-i Ahmer)’ın Faaliyetleri”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir, II. Uluslar arası Tarih Sempozyumu, (İzmir, 26-28 Eylül 2012).

-“İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Polis Mecmuası (1913-1928)”, Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, (İstanbul, 1-2 Kasım 2012).


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Duygusal Zeka Tanımı – Eğitimdeki Yeri – Makaleler(5379)

Türkiyede Su Potansiyeli ve Su Havzaları(5370)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Edebi Eleştiri(5366)

Merkez Sağ Partilerinin Toprak Politikaları - Özal Dönemi(5366)

Destek Hizmetleri Hakkında(5365)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!