Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Abdi Tarihi ( Faik Reşit UNAT )
www.arsivbelge.com
Abdi Tarihi ( Faik Reşit UNAT ) dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Abdi Tarihi ( Faik Reşit UNAT ) başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

1730 Patrona Halil İhtilali Hakkında Bir Eser

Faik Reşit UNAT

Abdi Tarihi

 Sipas-ı bî-hadd ü gaye ve sitayiş-i bî-nihaye ol kerîm üş-şan, O ol sultan-ı azîm ül-burhan, ol padişah-ı vâzi' ül-beyan, ol hâlik-i kevn ü mekân, ol ehad-i zül-eelâl, ol sani'-i lâ-yezâl, ol kerîm-i hayy ü ebed, ol razik-ı ferd ü ehad, ol vâcib ülvücud- ı kaviyy üs-sultana lâyıktır. Müverrihan-ı divan-ı kibriya, tevarîh-i icad ü inşa, emr ü fermanı ile tahrir ve muharriran-ı kaza vü kader makadîr-i hayr ü şerri ol padişahın unvan ve sernamesiyle takdir ve tasdir iderler. Buna akl-i insan irmek ve tasavvur eylemekte hayran gelir. Ve ol zat-i zül-celâlin marifeti sahrasında sergerdan ve lenkdir, evvel ve ahırı yoktur. Sıfât-ı milk-i bî-haddı zat-ı mutahhar- ı mukaddesidir, şerik ve naziri yoktur, vezîr ve vekili yoktur. Münezzehdir hased ü cesetten. Müberradır valid ü veledden. Hudavend-i bî-şebîh ve bî-nazir kullarını zat-ı pâkinden eyledi habîr. Vahdaniyetine burhan ü delil bu nazm-ı kerimi eyledi tenzil (jb-l \yS ^ J>*.\i -iy (1 i -ık (1 J U - J I İ I I Jb-I J5) cemî-'i zerrat-ı muhdesat ol vahidin vahdaniyetine ve ol bi zevalin ferdaniyetine şahiddir. ( A I N U İ I M ) ol kadir-i mutlakdan gayri dest-gîr olmaz. Ol sant'-i lem-yezelden gayri penagâh olmaz. Ol sultan-ı bî-nişandan ve revanı tavîs-ı kudsî-mekân feza-i lâ-mekânda cilveger olup unvan-ı mastûr-ı imânı ol padişah-ı lâ-mekândan, ol hafız-ı şerr-i şeyatîn-i emmare ve münahi-i anil-münkerden nihane yed-i kudret-i lemyezeliyesinde mahfuz olması eltaf-ı keremlerinden mütemennadır. Hazret-i risaletpenah sultan-ı tahtıgâh-ı l i ma Allah mukarreb.

 

Kitabın Tamamı için tıklayınız…


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Türkiyenin Tarihi ve Doğal Güzellikleri(5771)

İnkilap Tarihi Özet-2(5563)

İnkilap Tarihi Özet-1(5532)

Tarih Ders Notları(5512)

Orta Asya ( İslamiyet Öncesi ) Türk Tarihi ilkler - enler(5508)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!