Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Zorunlu Hizmet Hakkında
www.arsivbelge.com
Zorunlu Hizmet Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Zorunlu Hizmet Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Zorunlu Hizmet Hakkında Bilgi

Hizmet bölgeleri

 (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ         İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ           ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ

  1 Adana                                          1 Adıyaman                                                                   1 Ağrı 

  2 Afyonkarahisar                          2 Artvin                                                                          2 Ardahan

  3 Aksaray                                       3 Bayburt                                                                      3 Batman

  4 Amasya                                          4 Çankırı                                                                     4 Bingöl

  5 Ankara                                         5 Elazığ                                                                         5 Bitlis

  6 Antalya                                          6 Erzincan                                                                   6 Diyarbakır

  7 Aydın                                           7 Giresun                                                                       7 Erzurum

  8 Balıkesir                                      8 Gümüşhane                                                               8 Hakkari

  9 Bartın                                           9 İstanbul                                                                        9 Iğdır

10 Bilecik                                         10 Kahramanmaraş                                                      10 Kars

11 Bolu                                             11 Kastamonu                                                                11 Mardin

12 Burdur                                         12 Kırşehir                                                                      12 Muş

13 Bursa                                           13 Kilis                                                                              13 Siirt

14 Çanakkale                                   14 Malatya                                                                        14 Şırnak

15 Çorum                                          15 Nevşehir                                                                     15 Tunceli

16 Denizli                                         16 Niğde                                                                          16 Van

17 Düzce                                          17 Ordu

18 Edirne                                            18 Rize

19 Eskişehir                                         19 Sivas

20 Gaziantep                                                  20 Şanlıurfa

21 Hatay                                             21 Tokat

22 Isparta                                            22 Yozgat

23 Mersin

24 İzmir

25 Karabük

26 Karaman

27 Kayseri

28 Kırıkkale

29 Kırklareli

30 Kocaeli

31 Konya

32 Kütahya

33 Manisa

34 Muğla

35 Osmaniye

36 Sakarya

37 Samsun

38 Sinop

39 Tekirdağ

40 Trabzon

41 Uşak

42 Yalova

43 Zonguldak

 

Hizmet alanları ve hizmet puanı

(1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

(2) Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(3) Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir,yani doğu görevi sayılır.

(4) Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında;

 

a) Birinci Hizmet Bölgesi illerin;

 

1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

 

b) İkinciHizmet Bölgesi illerin;

 

1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

 

c) Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;

 

1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

 puan verilir.

 

 

1.alan

2.alan

3. alan

4. alan

5. alan

6. alan

1.bölge

 

10 puan

 

11 puan

12 puan

14 puan

16 puan

18 puan

2.bölge

12 puan

13 puan

14 puan

18 puan

20 puan

22 puan

3.bölge

14 puan

16 puan

18 puan

22 puan

26 puan

30 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:Yukarıdaki çizelgede koyu yazılan hizmet alanları zorunlu hizmet kapsamındadır

 

(5) Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

 (6)Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.

 (7) Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir. 

 

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi

 

 (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları; kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafidurumu, sosyo–ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş geliş imkânlarının bulunup bulunmadığı,

b) Öğretmen ihtiyacının, kadrolu veya sözleşmeli öğretmen bulunmadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yüksek öğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,

c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin kendi isteğiyle en az 3 eğitim–öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığıya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer kurumlardaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,

e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenildiği düzeyde yerine getirilip getirilemediği,

g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayiş gücünün bulunup bulunmadığı,

ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,

gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre göz önüne alınacak diğer konular da dikkate alınmak suretiyle benzerlik ve yakınlıklarına göre gruplandırılarak Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındığı tarihten itibaren her 3 yılda yapılacak yeni bir değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.

(3) Eğitim ve öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile eğitim kurumlarının yer aldığı yerleşim yerlerinin idari bağlılıklarının değiştirilmesi ve benzeri nedenlerden dolayı hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağına ilişkin düzenlemeler, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanarak ocak ayında yürürlüğe konulur.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması(5498)

Sigorta ve SGK İşlemleri(5481)

Hizmet Sözleşmesi (Satış Sözleşmesi)(5456)

Hizmet Pazarlaması ve Fiziksel Kanıtlar(5449)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!