Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Alyuvarlar Yapıları - Görevleri ve Özellikleri
www.arsivbelge.com
Alyuvarlar Yapıları - Görevleri ve Özellikleri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Alyuvarlar Yapıları - Görevleri ve Özellikleri başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Alyuvar Hakkında Bilgi

Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit: Kanın Oksijen ve karbon dioksit taşımak üzere özelleşmiş hücreleri. Kırmızı kan hücreleri ya da eritrositler olarak da adlandırılırlar. Alyuvar içinde oksijen ve karbon dioksit hemoglobin molekülüne bağlanır. Bu bağlanma geri dönüşümlü ve zayıf bir kimyasal bağlanmadır. Kuşların, sürüngenlerin, iki yaşamlıların ve balıkların alyuvarları çekirdeklidir. Deve ve lâmaların haricinde memeli hayvanların alyuvarlarında çekirdek bulunmaz. Alyuvarlar, disk biçiminde ve iki tarafı çukur bir yapıda olur.

Kanın onda dokuzundan fazlası alyuvarları kapsar .Bunlar öylesine küçüktür ki,büyükçe bir damla kanda 250 milyon dan fazla alyuvar vardır. Alyuvarlar disk biçiminde olup, kenarları dışa doğru kabarıktır. Alyuvarlarda “emoglobin” diye tanımlanan bir öz (cevher) bulunur. Emoglobin, demir bileşiği bir Maddedir. Ciğerlerden gelen oksijenle çok iyi birleşir. Alyuvarların görevi oksijeni vücudun bütün kısımlarına taşımak,orada bulunan hücrelere ulaşarak onlara oksijen sağlamaktır.

Emoglobin oksijenle birleşince iyice kırmızılaşır. Bir kesikten akan kanın daima kırmızı olması, havanın oksijeniyle birleşen emoglobin nedeniyledir. Alyuvarlar sadece elli ile yetmiş Gün arasında yaşarlar.Devamlı olarak yenilenmeleri,yani yerlerini yenilerinin alması gereklidir. Bir kemiğin iç yapısındaki kırmızımsı dokunun,kırmızı kan hücreleri dolayısıyla olduğunu öğrenmiştik. Bazı kemiklerin iliğinde de kırmızı hücreler oluşur.

Alyuvar eksikliği çeken bir kimsede “anemi” olduğu söylenir. Genellikle halsiz ve incedir. Çünkü vücut hücreleri, yeterince oksijen alamaz. Anemihastalıkları, hasta kişinin besin maddelerinde “demiri bol” şeylerin arttırılmasıyla tedavi edilirler.

Görüldüğü gibi, alyuvarlar vücut sağlığı bakımından son derece önemli bir unsur niteliğindedirler.

Alyuvarlar

İnsan kanında mikroskopla görülebilen, çapı 7 mikronu geçmeyen disk şeklindeki hücrelere alyuvar veya eritrosit adı verilir. normal olarak kanın her milimetre küpünde 5 milyon alyuvar bulunur. Alyuvarlar vücudun kemiklerindeki iliklerde megantotost denilen hücrelerden oluşturulur. Alyuvarın meydana geliş şekli ve hızı, ar ınktar kemik iliği incelenerek görülür. Göğüs ya da kalça kemiği gibi her bir kemiğin içine enjektörün iğnesi sokarak az bir miktar ilik dışarı alınır. Lamlar hazırlanarak mikroskop altında incelenir. Alyuvarların yaşcm süresi ortalama olarak 120 gündür. Bu sürenin uzadığı görülmemiştir ama, hemofili denen hastalıkta bu sürenin kısaldığı bilinmektedir. Alyuvarların kırmızı rengi, içindeki hemoglobin maddesinden ileri gelir. Hemoglobin, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan demirli bir globindir. Ayrıca dokularda metabolizma sonucu meydana gelen karbondioksitin, akciğerler yoluyla temizlenmesini sağlar.

Bir alyuvar öldüğünde, hemoglobin de parçalanır. İçince bulunan demir, yeni alyuvarların oluşturulmasında kullanılır. He-mcglcbinin bir kısmı sarı bir pigment olan billirubine dönüşür. Eğer alyuvarlar hızlı bir şekilde ölür ve parçalanırsa, çok miktarda bilirubin maddesi kana karışır ve hasta sararmaya başlar yani hemolitik ikter dediğimiz sarılık meydana gelir.

Sağlıklı bir insanda 1 mm3 kanda 5-6 milyon alyuvar bulunur. Alyuvarlar kemik iliğinde yapılır. Yapılarında demir ve B vitaminleri önemli rol oynar.Kansızlık (anemi) durumunda sayıları azdır. Akdeniz anemisi hastalığında alyuvar içinde bulunan hemoglobinin yapımında sorun vardır.

Eritrosit, kanda en fazla bulunan hücre tipidir ve omurgalılar|omurgalı hayvanlarda akciğer veya solungaçlardan vücut dokularına oksijen taşımasının başlıca aracıdır. Alyuvar veya kırmızı kan hücreleri olarak da bilinen eritrosit sözcüğü Yunanca erythros (kırmızı) ve kytos (oyuk) kelimelerinden türemiştir. Eritrosite sahip çoğu canlıda oksijen taşımakta kullanılan Molekül hemoglobin ken bazı canlılarda (yumuşakçalar gibi) Bakırihtiva eden hemosiyanin bulunur.

Kırmızı kan hücreleri, eritrositler, ilk kez 1658 yılında Jan Swammerdam tarafından tanımlanmıştı. Bu işi için basit bir erken dönem mikroskop|mikroskobu kullanmıştır.

Omurgalı hayvanlarda eritrositler

Eritrositler büyük oranda hemoglobin ihtiva ederler. Hemoglobin moleküllerine akciğerler veya solungaçlarda oksijen bağlanır. Böylece içinde oksijen bağlı hemoglobin taşıyan eritrosit vücuttaki dokulara oksijeni ulaştırabilir. Hemoglobin ayrıca karbon dioksitin de bir kısmını taşır. (İnsanlarda oksijenin %2'si ve karbon dioksitin çoğu kan plazmasında çözünmüş olarak taşınır.) Benzer bir Protein olan miyoglobin ise kaslarda oksijen depolamaya yarar.

Eritrositlerin rengi hemoglobindeki hem grubundan gelir. Tek bir eritrosit saman rengindedir, fakat bir aradayken eğer hemoglobine oksijen bağlıysa parlak kırmızı renkte, eğer hemoglobine oksijen bağlı değilse mavimsi-mor renkte gözükürler.

Memelilerde eritrositler

Memeli eritrositleri bikonkav disk (iki tarafından basık daire) şeklindedir. Eritrositlerin yapım yeri yassı kemiklerin iliğidir. Kemik iliğinden ayrıldıktan sonra memeli immatür (tam gelişmemiş) eritrositleri çekirdeğe sahiptir (bölünme yetenekleri vardır) ve hemoglobin içermezler. Fakat gelişme süresinde eritrosit çekirdeği kaybeder ve hemoglobin içerir. Gelişme sona erdiğinde eritrosit çekirdeğin yanı sıra tüm organellerini kaybetmiştir. Çekirdekleri olmadığı için DNA da ihtiva etmeyen eritrositler bölünemezler (Omurgalı hayvanların nerdeyse tümünün eritrositleri çekirdeklidir). Mitokondrilere de sahip olmayan memeli eritrositleri, Fermantasyon(mayalanma) yaparak, glikozun glikolize edilmesiyle (glikozu glikolitik fermentlerle parçalama) enerji üretirler. Bu reaksiyon sonucunda laktik Asitoluşur. İki taraftan basık yassı şekilleri (bikonkav disk) ve hiçbir organele sahip olmamaları oksijen taşınması konusunda onları etkin ve avantajlı kılar. Hiçbir organele sahip olmadıkları ve bölünemedikleri için memeli eritrositleri uzun bir süre yaşayabilirler. Ortalama yaşam süreleri 120 gündür.

İnsan eritrositleri

Ortalama bir insan eritrositinin çapı 6-8 µm'dir.Normal eritrosit hacmi 80-100fl dir. Tek bir insan eritrositi yaklaşık 270 milyon hemoglobin molekülüne sahiptir, her bir hemoglobin molekülü dört hem grubuna sahiptir. Oksijeni bağlayan hem grubudur, her hem grubu bir oksijen molekülü bağlar, yani her hemoglobin molekülü dört adet oksijen molekülü bağlayabilir. Dört tane oksijen molekülü bağlayan hemoglobin tamamen doymuştur ve oksihemoglobin olarak adlandırılır. Oksihemoglobin parlak kırmızı renktedir. Oksihemoglobin bağladığı 4 oksijen molekülünden bir veya daha fazlası kaybederse, deoksihemoglobin olarak adlandırılır. Deoksihemoglobin koyu kırmızı renktedir. Venöz kanda ( toplardamarlardaki kan) daha fazla deoksihemoglobin bulunur, bu nedenle venöz kan arteryel kandan (atardamarlardaki kan) daha koyu renktedir.

Eritrositlerin hücre zarı her bireyde değişen özel proteinler içerir. Bu proteinler sayesinde insan kanları, ABO diye adlandırılan kan gruplarına ayrılır.

Eritrositlerle ilgili hastalıklar

Eritrositler ile ilgisi bulunan kan hastalıklarından bazıları:

  • Anemi, vücutta yeterli eritrosit veya hemoglobin bulunmamasıdır. Eritrositlerin veya hemoglobinlerin Anormal olduğu durumlarda da anemi gelişebilir.
  • Demir eksikliği anemisi
  • Orak hücre anemisi
  • Talasemi (AkDeniz anemisi)
  • Sferositoz
  • Pernisyöz anemi
  • Aplastik anemi
  • Hemoliz
  • Polisitemi
  • Polisitemi vera

Alyuvarların Görevleri ve Özellikleri

Alyuvarların, kana kırmızı rengini verme dışında başka özellik ve görevleri de bulunmaktadır. Dolaşım sistemi içerisinde aktif rol oynayan alyuvarların asıl görevi, bütün vücudu baştan sona dolaşarak, oksijen ve karbondioksit taşımacılığı yapmaktır. Bu taşıma işleminde, alyuvar hücrelerinin yapısında yer alan hemoglobin maddesi, etkin bir rol oynar. Kana kırmızı rengini veren bu alyuvar hücrelerin yapısı incelendiğinde ise, ilginç özellikler karşımıza çıkmakta.

Alyuvar esnek bir yapıda kanda bulunur. Bu yapının en büyük özelliği ise, alyuvar bu yapısı sayesinde, sıkışıp küçülür ve en dar kılcal damarlardan bile, çok rahat bir şekilde geçerler. Yine bu esnek yapı, alyuvarlara daha fazla oksijen taşıma imkanı vermektedir. Çünkü, alyuvar hücresi, yassı haldedir ve hücre tabanının geniş olması, oksijen temasını daha kolay bir hale getirmektedir.

Kan dolaşımında oksijen ve karbondioksit taşıma görevi yapan alyuvarların, insan bedeninde üretim yeri kemik iliğidir. Normal koşullarda, saniyede yaklaşık 2.5 milyon alyuvar üretilir ve görev yapmaya başlar. Bir alyuvar hücresinin, insan bedeninde canlı kalma süresi 120 gün kadardır. Bu süreyi dolduran alyuvar hücresi, dalakta parçalanır ve bu parçalanma sonucunda meydana çıkan demir, kemik iliği tarafından, tekrar kan yapımında kullanılmak için alınır.

Alyuvar sayısı, kadın ve erkeklerde farklı sayılarda bulunmaktadır. Bu sayı, erkeklerde bir milimetreküp kanda, yaklaşık 5 milyon, kadınlarda ise 4.5 milyon civarıdır.

Alyuvarlar, toplumda daha çok kana kırmızı rengini veren özelliğiyle bilinir ve alyuvara bu özelliği veren madde ise, hemoglobin molekülüdür. Ayrıca bu moleküller, insan yaşamı için hayati bir önem taşıyan “Azotmonoksit” molekülü de taşırlar.

Son olarak, kan gruplarının tespiti, alyuvarların dışında yer alan ve adı Glukokaliks olan bir tabaka ile yapılmaktadır.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 1

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

Serra tuna - 30.11.2016, 22:59
 

Teşekkürler ;)


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!