Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Gelir - Giderlerde Tahakkuk ve Dönemsellik Kuralı
www.arsivbelge.com
Gelir - Giderlerde Tahakkuk ve Dönemsellik Kuralı dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Gelir - Giderlerde Tahakkuk ve Dönemsellik Kuralı başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Gelir ve Giderlerde Tahakkuk ve Dönemsellik Kuralı

Ticari kazanç açısından gelir ve giderlerde tahakkuk ve dönemsellik kuralı ve bu paralelde muhasebeleştirme esasları makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

TAHAKKUK KAVRAMI MEVZUATTA DÜZENLENEN DÖNEMSELLİK İLKESİ KURALLARI

Vergi mevzuatımız ticari kazanç açısından  gelir ve giderlerin tahakkukunu, bunların hukuki olarak doğduğu, yani taraflar arasında bir hak ve borç durumuna geldiği anda tahakkuk etmiş saymaktadır. Tahakkuk aşamasında gelirin kısmen yada tamamen tahsil edildiğinin yada giderin kısmen yada tamamen ödendiğinin bir önemi bulunmamaktadır. Keza Gelir Vergisi Kanunu’nun 39. maddesinde; “Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.” denilmektedir.  Bir gelir yada giderin vergi mevzuatı açısından tahakkuku, 213 sayılı VUK’da sayılan belgelerden uygun olanına  (fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu v.d) dayanılarak yapılması yasal zorunluluktur. Ayrıca gelir yada giderin doğduğu andan itibaren (Ay içinde kalmak koşuluylaKDV kanunu bir sonraki aya sarkmasını engellemektedir) 7 gün içinde belgesinin düzenlemesi gerekir.

(Mal teslimlerinde 7 günlük süreyi kullanmak, teslim anında sevk irsaliyesi düzenlenmesi halinde geçerlidir.) 

Bir gelir veya giderin tahakkuk kaydı yapılırken dönemsellik ilkesi gereği söz konusu gelir ve giderlerin hangi döneme ait olduğunun ayrımını da dikkat etmek gerekir.

MEVZUATTA DÜZENLENEN DÖNEMSELLİK İLKESİ KURALLARI

Mevzuatımızda düzenlenen dönemsellik kavramı özetle aşağıda verilmiştir.

1.      Vergi mevzuatında dönemsellik ilkesi.

2.      TDHP dönemsellik ilkesi

3.      TMS’ de dönemsellik ilkesi

4.      SPK mevzuatında dönemsellik ilkesi

Vergi mevzuatında dönemsellik ilkesi

VUK/283.maddesinde; “Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir…” 

VUK/287. maddesinde ise;“Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler  mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.” denilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesi; “kurumlar vergisi birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.” denilmekte olup,  yine Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasında “... Beyanname ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir...” denilmektedir. Ayrıca aynı Kanun’un 16. maddesinde; “...kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir...” denilmektedir.

TDHP dönemsellik ilkesi

1 Seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde Muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramı: ‘’ İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle bir yıldır. Her dönem birbirinden bağımsızdır. Her dönemin gelir  ve gideri birbiri ile karşılaştırılarak o döneme ait kar ya da zarar rakamı bulunur.’’ şeklinde tanımlanmıştır.

TMS’ de dönemsellik ilkesi

Muhasebenin Tahakkuk Esası:  İşletme, nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenler. (TMS.1 Fin.Tab. Sunuluşu)

Mal satışı: Hasılat ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması durumunda finansal tablolara yansıtılır. Bazı durumlarda bu, tahsilat yapılana veya bir belirsizlik ortadan kaldırılana kadar mümkün olmayabilir. Örneğin yabancı bir ülkede yapılan satışta, yetkili otoritenin bedelin yurt dışına transferine izin vermesi konusunda belirsizlik olabilir. İzin verildiğinde belirsizlik ortadan kalkar ve hasılat finansal tablolara yansıtılır. Daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır. (TMS 18 Hasılat)

Hizmet Satışı: Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. (TMS 18 Hasılat)

SPK mevzuatında dönemsellik ilkesi

Sermaye Piyasası mevzuatında dönemsellik; ” İşletmenin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

kaynak: muhasebetr.com / Yunus DOĞRU


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Gelir - Gider Hesaplama Programı ( Excel )(5394)

Gelir Vergisi Beyannamesi indirilebilecek giderler(5380)

Vergi Çeşitleri - Yerel Yönetim Gelirlerinden Vergiler(5376)

Gelir Dağılımı Analizi(5366)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!