Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Don Kişot Eseri Hakkında ve Kitap Özeti
www.arsivbelge.com
Don Kişot Hakkında ve Don Kişot Kitap ÖzetiDon Kişot Eseri Hakkında ve Kitap Özeti dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Batı toplumunda unutulmaya yüz tutmuş olan şövalyeliği, alaylı bir dille eleştiren bir romandır. 1605 ve 1615’te olmak üzere iki bölüm halinde yayımlanan roman, İspanyol Altın Çağından bir örnek olarak en akıcı edebi eserlerden biri olup belki de İspanyol edebiyatına ciddi bir giriştir. Modern Batı edebiyatının en kayda değer kurgu romanlarındandır. Hayal ile gerçek dünyanın genellikle iç içe anlatıldığı romanda komik birçok öğe bulunmaktadır. Don Kişot Dünyayı hayallerine göre kurar; yani, yatıp kalktığı hanlar onun amaçlı birer şato, hancılar oraların hakimi başka bir deyişle derebeyi, oralardaki hizmetçiler ise prensestirler... Yazının Tamamı aşağıdadır!

Don Kişot Eseri Hakkında Bilgi ve Kitap Özeti

Don Kişot Hakkında

Batı toplumunda unutulmaya yüz tutmuş olan şövalyeliği, alaylı bir dille eleştiren bir romandır. 1605 ve 1615’te olmak üzere iki bölüm halinde yayımlanan roman, İspanyol Altın Çağından bir örnek olarak en akıcı edebi eserlerden biri olup belki de İspanyol edebiyatına ciddi bir giriştir. Modern Batı edebiyatının en kayda değer kurgu romanlarındandır. Hayal ile gerçek dünyanın genellikle iç içe anlatıldığı romanda komik birçok öğe bulunmaktadır. Don Kişot Dünyayı hayallerine göre kurar; yani,  yatıp kalktığı hanlar onun amaçlı birer şato, hancılar oraların hakimi başka bir deyişle derebeyi, oralardaki hizmetçiler ise prensestirler. Karşılaştıkları olayları da hayallerine göre yorumlar.

Romanın Konusu

İspanya'da, La Mancha’da yaşayan 50 yaşlarındaki emekli bir centilmen olan Don Kişot şövalyeleri anlatan kitaplara takıntılıdır ve yazılan her şeyin doğru olduğunu sanmaktadır. Don Kişot Sancho Panza ve Rosinante ile birlikte umarsızca şövalyelik günleri tasarlarken, etrafındaki insanlar onun yavaş yavaş çıldırdığını düşünür. Dulcinea of El Toboso, Don Kişot'un hayalinde canlandırdığı ve onunla birlikte maceralar kurduğu sevgilisidir. Don Kişot, yani Senyor Kesada; halkını, vatanını çok seven bir insan olduğu için olsa gerek Sancho Panza'yı da yanına alarak Don Kişot oluyor. Kitapta da sözü edildiği üzere Don Kişot, mazlumları korur ve de kötülere göz açtırmaz. Fakat her zaman yere yıkılır.

Don Kişot Kahramanları

Don Kişot: Don Kişot’u takma ad olarak kullanmaktadır. Asıl adı Alonso’dur. Yapıtın ana kahramanıdır. Sağlıklı, ihtiyar bir adamdır. Hayalci ve saf bir mizacı vardır. Kendisini son şövalye olarak görmektedir.
Dük ve Düşes: Don Kişot’un konut sahipleridir. Alay Eden, fırsatçı kişilerdir.
Sancho Panza: Olağan bir köylüdür. Don Kişot onu uşak olarak kullanır. Saf, bununla beraber realist, açıkgöz, bir adamdır.
Juana Panza: Sanchönun karısıdır. Sıradan bir köylü kadınıdır.
Pcro Perez: Köyün papazıdır.
Master Nicholas: Köyün berberidir.
Sanson Carrasco: Salamanca Üniversitesi’nde okuyan bekâr, kaba espriler yapan bir gençtir.
Dulcinea del Toboso: Kendisini şövalye sanan Don Kişot, şövalyelerin bir sevgilisinin olması gerektiğini düşünür. Olağan , kilolu bir köylü kızı olan Aldonzo’ya Dulcinea del Toboso takma adını verir. Onu aristokrat bir ailenin harika kızı olarak düşünür.

Romanda Olayların Geçtiği yerler

Don Kişot, İspanya’ da Manş eyaletinin Argamasilla d’Alba kasabasında yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca süekli şövalyelik kitapları okur. Aklını kaybeder. Böylelikle şövalyeliği tekrar yaşatmak için yola çıkar. Don Kişot, yemyeşil ovalardan geçer, yüksek dağlara çıkar, derin ormanlara girer, serin pınarların dibinde istirahat eder. Süekli bir yerden bir yere gitmek durumundadır.

Romanda Zaman

Romanda zaman 1590’lardır. Yani o zırhlı şövalye devirlerinin sona ermesinden bu yana yüz küsü sene geçmiştir.

Dil ve Anlatım

O devirde çok moda olan masalımsı, realiteyle en ufak ilgisi bulunmayan şövalye romanları yazılmıştır. Cervantes’in maksadı aslında bu ipe sapa gelmez şövalye romanlarıyla adamakıllı dalga geçmektir. Bu nedenden dolayı yazar romanda alaycı bir anlatım kullanmıştır.

Örneğin Don Kişot’ un konuşmalarından kısa bir bölüm:

“ Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum ve istersem, yalnız söz ettiğim kimseler değil, hatta on iki Fransız prensi ve çok meşhur olan dokuz prens bile olabilirim. Çünkü onların bütün yaptıkları benim maceralarımın yanında hiç kalır. “

Görüldüğü gibi dil açık, sade ve anlaşılırdır. Genelde cümleler uzundur. Bunun nedeni kahramanın çoğu zaman söylemek istediği şeyi uzatmasıdır.

Romanın Planı

Giriş:  Don Kişot, İlk defa yola çıkar ve bir hancı tarafından şövalye ilan edilir. Hancı şövalyenin eve dönmesini önerir. Don Kişot dönerken atında düşer ve bir köylü tarafında eve getirilir…
Gelişme: Don Kişot, hancının önerdiği gibi bir miktar para ve bir köylü olan Sanşo Panza’ yı silahşoru olarak yanına alır. Tekrar yola çıkarlar…
Sonuç: Don Kişot Ve Sanşo Artık son kez evlerine dönerler. Bundan sonra Don Kişot hastalanır ve ölür.

Romanın Ana Fikri

İnsanların, olayları kendi istedikleri gibi kabul etmesi genelde yanlış anlaşılmalara yol açar. Bu nedenle kişiler yaşadıkları olayların olumlu sonuçlanmasını isterlerse gerçekçi olmaları gerekir.

DON KİŞOT ROMAN ÖZETİ - CERVANTES

1. Bölüm

İspanyanın Mancha eyaletinde, küçük bir köyde yaşamaktadır Don Kişot. Sürekli olarak şövalye hikâyeleri okuyan Don Kişot, zamanla dünyayı şövalye hikâyelerinde olduğu gibi görmeye başlar. Eski çağlardaki şövalyeliğin canlandırılması gerektiğine inanır. Bir gün, aklını iyice yitirir, kendisini son seyyar şövalye zanneder. Evindeki eski, paslı zırhları, kılıçlan kuşanır. Ezilen halkı kurtarmak için çok mükemmel zannettiği sıska atına binerek yollara düşer. Kendisine bir de aristokrat bir sevgili bulmalıdır. Yolda rastladığı çirkin bir köylü kızını çok güzel ve soylu olarak görür ve kendisine sevgili olarak seçer. Artık tek istediği şey, ona resmi şövalyelik unvanı verilmesidir. Bunun için de başarılar kazanmak zorundadır.

Yolda bir hana rastlar. Hanı şato sanmaktadır. Hanın (şatonun) sahibini lord olarak görür, kendisini şövalye yapmasını ister. Hanın sahibi, onun zararsız bir deli olduğunu anlar, lordmuş gibi rol yapar. Don Kişot, resmi olarak şövalye unvanını aldığına inanarak gururla köyüne döner. Yolda, Sancho ile karşılaşır. Ona büyük bir servet vaat ederek uşağı olmasını teklif eder. Sonra tacirlerle karşılaşır. Onlara sevgilisi Dulcinea'nin çok güzel bir kız olduğuna inandırmaya çalışır. Onlar da Don Kişot'u döverler.

Don Kişot, bu sefer yolda yel değirmenlerini insanlara kötülük yapan devler sanır. Onlara saldırınca, yaralanır. Yine aklı başına gelmez. Sancho, durumu anlatsa da gerçeği görmez. Kafasındaki hayale inanır. Bundan sonra koyun sürülerini birbirine saldıran iki ordu olarak görür. Zayıf olanlara yardım etmeye karar verir. Koyunlarına saldırıldığını gören çoban, Don Kişot'u döver. Bir başka seferde de Don Kişot kaldıkları bir handaki şarapları kan zannederek şişelere saldırır. Ona gerçekler gösterildiği zaman kabullenmez. Büyücülerin onlara öyle gösterdiğini, onları kandırdığını söyler. Gerçeğin acılığına katlanamaz. Başlarından buna benzer pek çok olay geçtikten sonra, köy papazı ve berberi Don Kişot'u korumak isterler. Onu bir kafese koyarak evlerine götürürler. İyileştirmeye çalışırlar.

2. Bölüm

Bir müddet sonra Don Kişot yine Sancho ile yola çıkar. Sevgilisi Dulcinea'yi bulmak istemektedir. Sancho onu kandırır ve ilk gördükleri köylü kızının Dulcinea olduğunu söyler. Yolda pek çok maceradan sonra Dük ve Düşes'in evine varırLar. Dük ve Düşes, Don Kişot'a oyun oynarlar. Don Kişot'a şövalye gibi davranırlar, yardıma ihtiyacı olan kişiler için ondan yardım isterler. Oyun tam bir komediye dönüşür. Dük, Sancho'ya bir ada verir. Ada, civar köylerden biridir. Köy halkına Sancho’nun vali olduğunu söylerler. On iki günden sonra, Sancho işi bırakır. Daha sonra Don Kişot, Sanson Carrasco ile düello yapar. Kazanan, diğerinin isteğini yerine getirecektir. Sanson kazanır. Don Kişot'a evine dönmesini ve si lah taşımamasını emreder.

Don Kişot da her şeyden elini çeker ve köyünde tabii bir yaşama döner. Fakat hastalanır. Aklı yerine gelir. Tekrar eski Alonso olmuştur. Sancho'nun onu tekrar kandırmasına izin vermez, tüm hayallerinden vazgeçmiştir. Bütün malını fakirlere miras olarak bırakarak ölür.

Miguel de Cervantes Kimdir?

29 Eylül 1547 tarihinde dünyaya gelmiştir. Şair olan yazar genelde oyun romanları yazmaktadır. Don Kişot'un yazarı genç yaşta başladığı edebiyat hayatında denemeleri ve tiyatro eserleri ile kısa sürede tanınan bir yazar olmuştur. Ayrıca İspanyol edebiyatında roman geleneğinin başlatıcısı olarak kabul edilir. Yaşamının sonlarına doğru ünlü eseri Don Quijote (Don Kişot)'u hapishanede kaleme almıştır ve bu eseri sayesinde tüm dünyada tanınmıştır. Eserde yazarın kendi hayatıyla alay ettiği ve kahramanla aralarında çokça benzerlikler olduğu görülür. Don Kişot dünyanın en çok okunan eserlerinden biridir ve 38 dile çevrilmiştir. Bu eser hala dünyanın en bilinen romanları arasındadır. 23 Nisan 1616 yılında vefat eden yazar osmanlı coğrafyasında esir kaldığı yıllarda müslüman olduğu fakat korktuğu için bunu açıklamadığı söylenmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar: tr.wikipedia.org, webokur.net, diledebiyat.net, toplumdusmani.net


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Yalnız Efe Kitabı Kısa ve Uzun Özeti(5772)

Robin Hood Kitap Özeti(5726)

Kuyucaklı Yusuf Kısa ve Uzun Özeti(5714)

Kürk Mantolu Madonna Özeti, Ana Fikri ve Kişileri(5664)

Oğuz Atay - Tutunamayanlar Kitap Özeti(5658)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 62

Tüm Yorumlar Aşağıda Listelendi!

feyza toprak - 04.02.2015, 10:58
 

bence herkes okusun  çok güzel 1 hikaye                                                 1 numara


osman - 19.03.2015, 10:12
 

çok güzel bir hikaye


fgg - 23.03.2015, 13:59
 

iyiye benziyor 


kadir pençelioğlu - 04.04.2015, 11:06
 

güzel herşey var tşk herkese tavsiye ederim

 


sevsdvhdhhhhhhc - 21.04.2015, 06:09
 

güzel

 


ben ve soyadım - 21.04.2015, 16:48
 

sea gardaşlar kitap sıkıcı ama burda güzel açıklamışlar yarın sınavına girecem dua edin nolur performans notum :'(


tsubasa ozoro - 24.04.2015, 06:02
 

çok sağalun teşekür ederim türkçe ödevim için işey yaradı ama kitap çok kötü


dulcies tobobso - 24.04.2015, 16:44
 

hikaye degil romandır ve çok güzel yazılmıştır herkes okusun şuan ben okuyourum 


ayşegül - 26.04.2015, 06:29
 

bencede çok güzel ayrıca 100 temel eser herkese okumasını tavsiye ederim


kiltap - 11.05.2015, 06:01
 

Kitabi okumamiz gerekiyordu ama okumadim . OZET goturmem gerekiyor ama internetten hoca anlayabilir . Bu yuzden ozeti okuyup aklimda kalani yazmaya karar verdim ama korkuyoooorumm

 


selin - 01.06.2015, 15:30
 

kitaptan sınav olcaz ama özeti dağa iyi özetini okudm işallah yüz alırım


zeynep - 09.09.2015, 17:10
 

cook guzel  bir kitap


Furkan Kara - 25.09.2015, 05:08
 

Cok güzel olmuşş çok saolunn


mineyenen - 05.10.2015, 16:43
 

çok güzel romanınıda tavsiye ederim


cristiano messi - 12.10.2015, 18:26
 

kitap güzelmiş ozet goturecem :D >:)

 


Maviş - 14.10.2015, 17:42
 

ödevime çoook yardımcı oldu teşekkürler :)


yok - 28.10.2015, 05:34
 

ana fikir yazmamışlar ama


Merve - 06.11.2015, 19:20
 

Kitap iyi her kese tavsiye ederim bende okulda bu kitap hakkında yorum yapacağım performans odevimiz


umut - 12.11.2015, 12:17
 

çok güzel bi tarzda yazımmış çok güzel bi kitap


benim ula - 30.11.2015, 14:29
 

okumanızı tavsiye ederim diyorsunuz  ama sizi kitabı okuduktan sonra görüyor yani biranlamı yok ama güzel


ali tanet - 03.12.2015, 07:51
 

boommmmmmmmmmba     gibiydi   kitap


fidan çiçek - 10.12.2015, 19:36
 

Berbaaaaaat bir kitap ama yinede okuyun  benim performans notum olacak


Aleyna - 12.12.2015, 13:57
 

SIKICI


ilhan parlak - 17.12.2015, 18:05
 

çok güzel ve cok iyi bir kitap tavsiye ederim


- 17.12.2015, 19:15
 

çok güzel bir kitap


xmen - 03.01.2016, 19:03
 

oh sonunda buldum


Soru - 05.01.2016, 18:55
 

bu kitap kaç sayfa cevap verir misiniz


selam - 12.01.2016, 16:54
 

harika bir site çok güzel açıklanmış çok teşekkürler


İnsanlïk - 17.01.2016, 10:27
 

Güzel ama bence özet yazarken buradan bakmayın


Bayandüşes - 17.01.2016, 10:35
 

Harika


Neslihan Aydın - 17.01.2016, 11:43
 

Çok güzel bir kitap sayfa sayısı benimkinin 94 idi.


yıldız şimal çelik - 10.02.2016, 17:37
 

çok güzlel değil sadece  biraz sıkıldım


yhk - 11.02.2016, 13:42
 

iyyyiii


ıuu8 - 21.02.2016, 12:20
 

ÇOOOOOKKKK GÜZELLLLLL


king - 27.02.2016, 20:26
 

Güzel bir kitap bendeki kitap 489 civarı 


bloody mary - 03.03.2016, 16:13
 

Ben kitabı beğendim .Fakat sayfa sayısı çok azdı .Oysa ki kitabın gerçeği 400 sayfa .Özete gelicek olursak, beğendim ve emeği  geçen herkeze çok teşekkür ederim!


mustafa köle - 13.03.2016, 08:34
 

çok uzun 2 saat yazsam hayatta yetişmez sıkıcı


mira - 17.03.2016, 17:41
 

süperrrrrrrrr


milya deniz gök - 17.03.2016, 17:42
 

bayıldım


elsa - 29.03.2016, 18:04
 

Hic guzel degil hikaye hic tavsiye etmem ama size kalmis bisey ben karisamam


elif - 30.03.2016, 21:48
 

Kitabi gerizekalinin biri yazmis. nasil basilmis anlamadim.


murat akgün - 01.04.2016, 11:49
 

gerçekten muhteşemmm


murat akgün - 01.04.2016, 11:58
 

bu kitap muhteşem ötesi bu kitabı okudum, tavsiye ederim...


Bu ne - 14.04.2016, 22:25
 

Farklı sitelerde gerçek adının kesada olduğu söyleniyor


donkişot - 11.05.2016, 17:11
 

çooook guzel


Ziyaretçi - 05.06.2016, 14:37
 

Güzelmiş.


mustafa çiçek - 09.06.2016, 07:20
 

çok süper bişi


Minenurrrrrr - 29.10.2016, 17:35
 

Çok güzel oldu ödevim yoksa 0 alacaktım ama 97 aldım tenk yuuuuuuu😀😀😀😀😇


Pcro Perez - 18.12.2016, 11:08
 

Yazar da müslüman olmuş ya, gerisi sorun deil. Bu arada kitap çok sarıyor ve hikayeleri birbirine çok iyi bağlamışlar 


Zekiye - 19.12.2016, 15:42
 

ÇOK GÖZEL... 


ayşe koca bıyık - 30.01.2017, 12:09
 

nesini beyendiniz anlamadım


ahmet furkan - 25.02.2017, 10:42
 

Reis bazı yanlışlar var


Ziyaretçi - 26.02.2017, 15:25
 

ha ha haaa


Berat - 11.05.2017, 16:41
 

Kitap muhteşem herkese tavsiye edebilirim


yok - 02.06.2017, 11:32
 

bu kitap gerçekten harikaaaaa


ŞÜKRAN SAYAR - 29.10.2017, 14:38
 

PROJE ÖDEVİM İÇİN ÇOK FAYDA SAĞLADI

 


DON KİŞOT - 02.11.2017, 17:26
 

Yarın sınava girecem çok güzel anlatmış


Ziyaretçi - 02.11.2017, 17:35
 

yazdim


umut yıldız - 20.03.2018, 09:30
 

hocalar anlar aga


Mehmet Emin çicek - 13.04.2018, 20:08
 

Roman bence mükemmel hayatın zorluklarını anlatıyor hepimizin ders alacagı bir Roman okuyun bence


UmutcanAy - 16.04.2018, 21:47
 

arkadaşlar ne olur dua edin yarın sınavına giricem performans notum.


ali eren ünüvar - 10.05.2018, 11:37
 

Mükemmel anlatmaya gerek yok 


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!