Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Reşit Olmak için Dilekçe (Kazai Rüşt Dilekçesi) Örneği
www.arsivbelge.com
Reşit Olmak için Dilekçe (Kazai Rüşt Dilekçesi) Örneği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Reşit Olmak için Dilekçe (Kazai Rüşt Dilekçesi) Örneği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

REŞİT OLMAK İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ( KAZAİ RÜŞT DİLEKÇESİ )

................ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE 


DAVACI (ANNE) :

DAVACI (BABA) : 

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Oğlumuz/Kızımız ……………’nın kazai rüştüne karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Oğlumuz/Kızımız …………… …………… doğumludur ve halen 18 yaşını doldurmamıştır ve bu sene …………… lisesinden mezun olacaktır. Bu sene yapılacak olan memurluk sınavına girecektir ve memur olmak ihtimali bulunmaktadır.

2. Ancak oğlumuz/kızımız …………… şu anda 18 yaşını doldurmuş değildir. Bu nedenle de göreve başlaması ve maaşını alması mümkün değildir.

3. Bu itibarla oğlumuz/kızımız ……………’ın kazai rüştüne karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, öğrenci belgesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, Medeni Kanunun 12. maddesi hükmüne göre oğlumuz/kızımız ……………’ın kazai rüştüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2013

Davacı Anne Davacı BabaEK:

1. Nüfus kayıtları

2. Tanık listesi

3. Öğrenci Belgesi

BİLGİNİZ OLMASI AÇISINDAN KAZAİ RÜŞÜT KILINMASI YEREL MAHKEME KARAR ÖRNEĞİDİR.


Davacı tarafından mahkememize açılan kazai rüşt davasının yapılan açık yargılaması sonucunda

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar duruşmada tekrar ettikleri dava dilekçesi ile özetle; oğulları ………..’nın ……….. doğumlu olduğunu, bu yıl okuldan mezun olacağını ve polislik sınavına gireceğini, memur olma ihtimalinin bulunduğunu, oğullarının ergin kılınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.İşbu dava (talep); Türk Medeni Kanunu (M.K.)’nun 12. maddesinde düzenlenen ergin kılınma talebidir.Mahkememizce; ergin kılınma istenenin aile nüfus kaydı, öğrenci belgesi ve tüm dosya kapsamı incelenmiştir. Ergin kılınması istenenin ergin kılınma ile ilgili kendi talebi alınmış ve velisi olan annesi ve babası dinlenmiş olup, tamamının ergin kılınma talebi ile ilgili rızaları alınmıştır. Davacı tanığı dinlenmiş olup özetle; ergin kılınma kararı verilmesinin küçüğün menfaatine olacağını beyan etmiştir. Ayrıca ergin kılınması istenenin akli melekelerinin yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu temin edilmiştir.M.K. nun 8. maddesinde bütün insanların hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada (hak ehliyetinde) eşit oldukları belirtilmiştir. M.K. nun 9. maddesinde fiil ehliyetine sahip kimselerin kendi fiilleriyle hak edinebilecekleri ve borç altına girebilecekleri belirtilmiştir. M.K.nun 10. maddesinde ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin olduğu belirtilmiştir. M.K. nun 11. maddesinde erginliğin 18 yaşın doldurulmasıyla başlayacağı belirtilmiştir. M.K. nun 12. maddesinde 15 yaşını dolduran küçüğün kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabileceği belirtilmiştir. M.K. nun 13. maddesinde yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkesin ayırt etme gücüne sahip olduğu belirtilmiştir. M.K. nun 14. maddesinde ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyetlerinin olmadığı belirtilmiştir. M.K.nun 15. maddesinde kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayanların fiillerinin hukuki sonuç doğurmayacağı belirtilmiştir. M.K. nun 16. maddesinde ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlıların, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleri ile borç altına giremeyecekleri ancak karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rızanın gerekli olmadığı ve ayırt etme gücüne sahip küçükler ile kısıtlıların haksız fiillerinden sorumlu oldukları belirtilmiştir.Tüm dosya kapsamı ile; ergin kılınması istenen küçüğün ……….. doğumlu olup, 15 yaşını doldurduğu ve henüz ergin olmadığı anlaşılmıştır. Yine adı geçen ergin kılınması istenen küçüğün ……….. Lisesi’nde öğrenci olduğu, başarılı olması durumunda bu yıl okuldan mezun olacağı ve polislik sınavını kazanması halinde memur olarak atamasının yapılabileceği anlaşılmıştır.Yine tüm dosya kapsamı ile, yukarıda açıklanan yasal mevzuat gereğince adı geçen küçüğün ergin kılınmasına karar verilmesi halinde aleyhine bir durumun olmadığı, bilakis ergin kılınmasına karar verilmesinin kendisinin ve ailesinin ve hatta toplumun menfaatine olacağı, ayırt etme gücüne sahip olması nedeniyle fiil ehliyetini kullanmasına engel bir durumunun olmadığı anlaşıldığından davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki hükmün kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere

1. DAVANIN KABULÜ İLE; ……….. ili, ……….. ilçesi, ……….. mahallesi, Cilt No:……….., Hane No:……….., BSN:………..’da nüfusa kayıtlı, ……….. ve ……….. oğlu, ……….. doğumlu, ……….. T.C. Kimlik No’lu ………..’nın 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesi gereğince ERGİN KILINMASINA,
2. Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3. Davacının yaptığı tüm yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair davacıların yüzüne karşı, davacıların kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
 
kaynak: kararara.com

Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Dilekçe Örneği(4752)

Genel Vekaletname Örneği(4555)

Temyiz Dilekçe Örneği(4521)

Silah Bulundurma Ruhsat Yenileme Dilekçe Örneği(4514)

İbn Rüşt ve Felsefe - Din(4461)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!