Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İnşaat Teknik Şartnamesi
www.arsivbelge.com
İnşaat Teknik Şartnamesi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İnşaat Teknik Şartnamesi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Okul İnşaatı Teknik Şartnamesi

VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ AŞAĞI ÇÖKEK KÖYÜNE 8 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM İŞİ

 

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

-İNŞAAT İŞLERİ

-ALTYAPI-BAHÇE VE SERT ZEMİN İŞLERİ

 

İNŞAAT İŞLERİ

1-KAZI İŞLERİ 

            Ekli proje ve detaylarına uygun olarak hafriyat işlerine; çalışma yapılacak olan mahal üzerinde gerekli kot çalışmaları yapıldıktan sonra başlanacak tüm kazı çalışmaları mahale göre makineli veya elle yapılacaktır.

            Projede yer alan temel kotları ve çalışma paylarına uygun olarak yapılacak olan kazı çalışmaları sonrası alan tesviye edilecek ve hafriyattan çıkan malzemenin dolgu alanında kullanılacak olan kısmı şantiye sahasında güvenli bir alanda istif edilecek geri kalan kısmı ivedi olarak şantiye dışındaki döküm sahalarına yüklenici tarafından gönderilecektir.

            Ekli proje ve detaylarına uygun olarak Makine İle Her Derinlikte Yumuşak Ve Sert Küskülük Zemin Kazılması b.f.t uygun olarak kazı işleri yapılacaktır.  

Proje ve detaylarda yer alan fosseptik çukuru imalatına başlamak için gerekli olan hafriyat işlemleri proje detaylarına uygun olarak makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması b.f.t.  uygun yapılacak ve kazıdan çıkan malzemenin dolguda kullanılmayacak olan kısmı şantiye dışındaki döküm sahalarına yüklenici tarafından dökülecektir.

2- MICIR İŞLERİ 

            Temel alanı ve ampartman alanının altına ekli projede belirtilen yükseklikte mıcır düzgün olarak serilerek sıkıştırması yapılıp, düzgün bir yüzey elde edilmesi sağlanacaktır.

            Serilecek olan mıcır sert, dayanıklı olacak içinde toprak, kil ve organik maddeler bulunmayacaktır. Çakıl ve kırma taş dona dayanıklı ve basınç direnci en az beton direncine eşit olacaktır. Denizden elde edilen çakıl yıkanmadan ancak dolgu, tahkim ve filtre işlerinde kullanılabilir. Çakıl ve kırma taş içerisindeki zararlı maddeler toplamı (hacim olarak) % 2'yi geçmeyecektir.

            Çakıl ve kırma taş taneleri genellikle yuvarlak veya kübik olacak yassı ve uzun olmayacaktır. Çeşitli dere ve ocaklardan alınan çakıllar ve kırma taşlar idarenin izni olmadan karıştırılamaz.

            Projedeki detaylarına uygun olarak drenflex boru kullanılarak temel altındaki drenaj sistemi oluşturulacaktır.

 • Ekli projede yer alan 8 derslikli okulun temel kazılarının tamamlanmasına müteakip tesviye edilen yüzeye ekli proje detaylarına uygun olarak Stabilize Hazırlanması ve Makine İle Serilmesi b.f.t.  uygun istenen esvapta çakıl serilecektir.
 • Ekli projede yer alan 8 derslikli okul girişi, çevresi vb. ekli projede yer alan imalatı yapılacak mahallerin tesviye işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Stabilize Hazırlanması ve Makine İle Serilmesi b.f.t.  uygun istenen esvapta malzeme serimi yapılarak tesviye edilecektir.
 • Ekli Projede yer alan pis su kazılarının tamamlanmasına müteakip detaylarına göre Stabilize Hazırlanması ve Makine İle Serilmesi b.f.t uyun olarak istenilen esvapta çakıl serilecektir.

3- GROBETON İŞLERİ 

            Terazisine alınmış olarak projedeki ölçülere uygun olarak sağlam bir şekilde kalıp çakılır. 10 cm yüksekliğinde grobeton (150 dozlu) beton pompası ile düzgün bir şekilde dökülüp, terazisinde mastarlanır.

 • Ekli projede yer alan 8 derslikli okul temeline çakıl serimi yapıldıktan sonra proje detaylarına uygun olarak ahşaptan yapılan seri kalıp yapılması b.f.t.  uygun kalıp imalatının tamamlanmasına müteakip 150 dozlu demirsiz beton b.f.t. uygun olarak hazırlanan beton dökümü yapılacaktır.
 • Ekli projede yer alan 8 derslikli okul çevresine çakıl serimi yapıldıktan sonra proje detaylarına uygun olarak ahşaptan yapılan seri kalıp yapılması b.f.t.  uygun kalıp imalatının tamamlanmasına müteakip basınç dayanım sınıfı C16/20 (BS16) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil) b.f.t.   uygun olarak hazırlanan beton serimi yapılacak ve mastarlanacaktır.

4- TEMEL:

            Projede belirtilen temel ve ampartman sınırları içerisinde bulunan kısıma stabilize ve grobeton imalatları yapıldıktan sonra su yalıtımının sağlanabilmesi için 2 kat 3mm et kalınlığında membran serilip üzerine koruma betonu dökülecektir. Terazisine alınmış olarak projede belirtilen kısımlara kalıp çakılacaktır. Kalıplar beton dökülürken kaymaması için ahşap desteklerle sabitlenecektir. Statik projesine uygun biçimde temel demirleri döşenecektir. Demir altı pas payları ve sehpalar yerleştirilecektir. Demirler temelde bindirme boyları minimum Ø50 olacaktır. Kolon filiz boyları minimum temelde Ø75 olacaktır. Sehpalar m² de 2 adet olacak şekilde döşenecektir. Temel köşelerinde alt demirler gönyeli yapılacaktır. Temel içindeki kolon birleşimlerinde etriye sıkılaştırması yapılacaktır. 5 cm yüksekliğinde temel pas payları yerleştirilecektir. Demir aralarından, faraday kafesi sağlamak ve statik elektrik yükünü deşarj edebilmek için galvaniz şeritler geçirilecektir. Donatı ve kalıp idare tarafından kontrolü yapılmadan ve onayı alınmadan beton dökülmeyecektir.

            Temel dökümü sırasında dökülen betona makine kullanılarak vibrasyon yapılacak ve danelerin iyice yerleşebilmesi sağlanacaktır. Beton dökümünden beton katılaşmadan mastarlama işlemine geçilecek ve düzgün bir yüzey oluşturulacaktır.

            Beton dökümünden sonra dökülen betonların usulüne uygun sulanması işlemi yüklenici tarafından titizlikle yerine getirilecektir. Sulama asgari bir hafta yapılacaktır.

 • Temel grobeton üzerine ve çevresine 3mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı Cam Tülü Taş. 3 Mm.Kal.Plas.Esas.Poly.Keçe Taş.Pol.Bit. Ört. İki Kat Su Yal. Yapılması b.f.t. uygun su yalıtımı yapılacak ve üzerine 10 cm koruma betonu yapılacaktır
 • Bina çevresi drenaj: Ø200 Mm Spiral Sarımlı Pvc Boru Döşenmesi (Drenaj, Y.Suyu İçin) b.f.t uygun boru döşenerek ekli proje detaylarına uygun olarak drenaj çevresi mıcır ile kapatılacaktır.
 • Bina temel üstü ısı yalıtımı için temel betonu döküldükten sonra Zeminine Oturan Döşemelerde 4 Cm Kalınlıkta Yüzeyi Düzgün Extrüde Polistren (Xps)Köpük İle Isı Yalıtımı Yapılması b.f.t uygun olarak imalat yapılacaktır.
 • Bina pis su giderleri, bina içinde tesisat işleri şartnamesinin ve projenin öngördüğü rögar sayısına göre temel aşamasında bırakılacak ve testi yapılacaktır.
 • ø 8-12 ve ø 14-28 mm nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi b.f.t. uygun olarak ekli proje ve detaylarına uygun olarak temel demir işleri tamamlanacak ve idarenin teslim almasına müteakip beton döküm aşamasına geçilecektir.
 • Ekli proje ve detaylarına uygun olarak basınç dayanım sınıfı Basınç Dayanım Sınıfı C20/25 (Bs 20) Olan Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dâhil) b.f.t. uygun olarak beton vibrasyon yapılarak dökülecek ve beton yüzeyi mastarlanacaktır.

5- KABA İNŞAAT

               Projede belirtilen kolon ve kirişler ekli proje ve detaylarına uygun olarak idare kontrolünde imalatı yapılacaktır. İmalat sırasında yeni kalıp kullanılacak olup kullanılmayacak durumda olan eski kalıplar şantiye mahallinden uzaklaştırılacaktır. Kolon ve kirişlerdeki demir imalatı sıkılaştırma bölgelerine dikkat edilerek imal edilecek. Etriyelerin şaşırtmalı olarak bağlanmayıp her etriye tek başına iki taraflı olarak bağlanacaktır. Etriyeler 135 º bükülerek imalatı yapılacaktır.                                                                          

Demir imalatı tamamlanan kolonlar idare kontrolü ve onayından sonra kalıbı kapatılacaktır. İdare tarafından onay alınmadan kalıbı kapatılan kolonlar sökülecektir. Kalıpların hepsi şakülüne alınarak kapatılacaktır. Kolon kiriş birleşimindeki etriye sıkılaştırmaları muntazam olacak beton dökülmeden idare tarafından kontrolü yapılıp onay alınarak beton dökülecektir. Tabliye demir imalatında pas payları muntazam olarak yerleştirilecektir.

Teknik şartnamenin tamamı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İnşaat Bölümü Staj Dosyaları Örnekleri(56202)

İnşaat Yapımında Kullanılan Malzemeler(11484)

Karayolları Teknik Şartnamesi ( KGM şartname )(10525)

Temel Çeşitleri Hakkında(5341)

Eurocode - Zemin Sınıfları ve Yapı Davranışları(3825)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!