Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Karadeniz Teknik Üniversitesi
www.arsivbelge.com
Karadeniz Teknik Üniversitesi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hakkında

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin TBMM'de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanunla kabul edilmesi ile kurulmuş olan ülkemizin en eski dördüncü üniversitesidir. Üniversiteye 19 Eylül 1963 tarih ve 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makina-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. Üniversitede eğitim-öğretime ise 2 Aralık 1963 tarihinde Esentepe Mahallesi'ndeki Trabzon Atatürk İlköğretim Okulu'nun İlkokul Binasında başlanmıştır. 1966 yılında, Üniversite bugünkü Merkez Kampüse taşınmıştır. 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 sayılı kanunla da Yer Bilimleri ve Tıp Fakültesi kadroları verilmiştir. 1981 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun çıkarılmasından sonra Üniversite sürekli olarak büyümeye başlamış, yeni fakülte ve bölümler açılmıştır. Bugün KTÜ Ordu'dan Artvin'e kadar Karadeniz Kıyısı boyunca 16 fakülte, 2 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1613 akademik, 1707 idari personeli ve yaklaşık 33 bin öğrencisi ile Ülkemizin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biridir.
Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi , 61080 Trabzon
Tel: 0 462 377 30 00 (Santral)
Faks: 0 462 325 31 85
_______________________________FAKÜLTELER________________________________
Fen Edebiyat Fakültesi:
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 1963 yılında Temel Bilimler Fakültesi olarak kurulmuştur. 1981 yılında kabul edilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarının geçici 28. maddesi tüm yüksek öğrenim kurumlarının yeniden düzenlenmesini öngördüğünden, 20 Temmuz 1982 tarihinde yayımlanan 41 sayılı Kanun Hükmünde kararname ve bunu tadil ederek kabul edilen 30 Mart 1983 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2809 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi adı Fen Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Böylece fakülte içine Edebiyat bölümlerinin açılmasına imkan sağlanmıştır.1971-1972 akademik yılında Matematik, Fizik, Kimya Bölümlerine, 1984-1985 akademik yılında Biyoloji Bölümüne, 1994-1995 akademik yılında Tarih Bölümüne ve İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne , 1995-1996 akademik yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne, 1999-2000 akademik yılında Bati Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne öğrenci kabul edilmiştir.
Adres: Fizik,Kimya,Biyoloji,Matematik,Türk Dili ve Edebiyatı,Batı Dilleri ve Edebiyatı,Tarih,İstatistik ve Bil. Bilimleri bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi 61080 TRABZON

Orman Fakültesi :

Orman Fakültesi, eğitim-öğretime 1971-1972 ders yılında başlamıştır. İlk öğretim yılından itibaren Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde öğretim sürdürülmüştür. Böylece Türkiye’nin ikinci, iki bölümle öğretime açılan ilk Orman Fakültesi olmuştur. Daha sonra fakülte bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıştır. Fakültede Orman Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler ‘Orman Mühendisi”, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler “Orman Endüstri Mühendisi” ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde okuyan öğrenciler “Peyzaj Mimari” olarak mezun olmaktadırlar. Fakülte, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Dekanlık İdari Memurlarının bulunduğu bir bina ile Endüstri Mühendisliği Bölümü, büro ve laboratuarlarının bulunduğu bir diğer binadan oluşmaktadır. Fakültede 4 anfi ile 14 dershane mevcuttur.Fakültede halen 12 profesör, 10 doçent, 7 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 36 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere toplam 69 öğretim elemanı hizmet vermektedir. Fakültede Genel İdari Hizmetler sınıfında 11, Teknik Hizmetler sınıfında 9, Yardımcı Hizmetler sınıfında 15 idari personel hizmet vermektedir.
Fakültede faaliyet gösteren Rektörlüğe bağlı Ormancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.Fakülte öğretim üyeleri ve yardımcıları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmakta ve zaman zaman üniversitemizde de bu etkinliklere yer vermektedirler. Fakülte, Türkiye’nin ikinci Orman Fakültesi olması sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerindeki elemanlara, Orüs Genel Müdürlüğü ve buna bağlı iş yerlerindeki elemanlara zaman zaman danışmanlık hizmetleri vermektedir. Fakülte içinde Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları çevre illerdeki Orüs Fabrikaları ve özel kuruluşların ağaç işleme tesisleri ile yakın bir ilişki içerisindedir. Yeni bir yapılanma aşamasında olan Rusya’nın Türk asıllı olan Cumhuriyetleri ile yakın bilimsel ve teknik işbirliğine gitmek fakültenin başlıca hedefleri arasındadır.
Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 61080 - Trabzon, TURKIYE
Tel: ++90 (462) 377 28 01
Fax: ++90 (462) 325 74 99

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi:

İktisatİktisat, İşletme,Maliye,Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler,Ekonometri,Ç.E.K.O,Kamu Yönetimi bölümleri alanlarında eğitim vermektedir.

Tıp Fakültesi:

Tıp Fakültesi Karadeniz Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak 4.1.1973 tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuş ve akademik kadrosu tahsis edilmiştir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurmuş ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıştır.Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine 1976-1977 öğretim yılında öğrenci alınmış ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmişlerdir. 20.7.1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile, KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi birleştirilerek Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile KTÜ Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Soğuksu - Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı bina 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesine tahsil edilmiştir. Tıp Fakültesi, KTÜ kampüsünde inşaatı tamamlanan yeni ve modern binalarına 1986 yılında taşınmıştır. Bu tarihten sonra tıp fakültesi akademik kadro, idari kadro ve fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir gelişme göstermiştir.Fakültede Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri vardır. Fakülte, üç bölüm, 35 anabilim dalı ve 2 de bilim dalı ile şu ana kadar 1294 hekim ve 236 uzman mezun etmiştir. Verdiği çağdaş tıp eğitimi yanında Farabi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin önemli bir tıp merkezi konumundadır.

Araştırma laboratuvarları, teşhis ve tedavi üniteleri çağdaş alet ve ekipmanlarla donatılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol gereğince, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik programındaki öğrenciler, Farabi Hastanesinde hemşirelik hizmeti vererek uygulama yapmaktadırlar.Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesi olan Farabi Hastanesi, 22 servis ve 509 yatak kapasitesi ile bir referans merkezi olarak görev yapmaktadır. Hastanemizde, anabilim Dallarımıza ait servisler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiografi, taş kırma, koroner yoğun bakım, ve dializ üniteleri yanında, multi-disipliner hizmet veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de bulunmaktadır.Hızla artan hasta sayısına paralel olarak, ek hastane inşaatının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Öğrenci sayısının artmasına paralel olarak 250’şer kişilik 2 amfi inşaatı tamamlanmış ve yeni modern görünümüne kavuşmuştur.
Tel: 0 462 3253246
Faks: 0 462 3252270

Fatih Eğitim Fakültesi:

Fatih Egitim Fakültesi’nin çekirdegini 1963-1964 egitim-ögretim yilinda açilan iki yillik Fatih Egitim Enstitüsü olusturur. 1968 yilinda ögretim süresi uç yila çikarilmistir. 1978 yilinda egitim süresi dört yila çikarilarak Fatih Yüksek Ögretmen Okulu adini almistir.Fatih Yüksek Ögretmen Okulu ,11 Kasim 1981 tarih ve 2547 sayili kanun hükmünde kararname ile "Fatih Egitim Fakültesi" adiyla Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine alinmistir.Fatih Egitim Fakultesi’nin çekirdegini 1963-1964 egitim-ögretim yilinda açilan iki yillik Fatih Egitim Enstitusü olusturur. 1968 yilinda ögretim süresi uç yila çikarilmistir. 1978 yilinda egitim süresi dört yila çikarilarak Fatih Yüksek Ögretmen Okulu adini almistir.Fakülte Akçaabat Sögütlü beldesindeki K.T.Ü’nun Fatih Kampüsüne 1984 yilinda tasinmistir. Fakültenin dershane ve ögretim elemanlarinin odalarinin bulundugu A, B, C, D olarak adlandirilan dört blok binasi disinda dekanlik binasi, kapalispor salonu, erkek ve kiz ögrenci yurdu, ögrenci kantinleri, ögrenci yemekhanesi, ögrenci sosyal tesisleri ve ögretim elemanlarina tahsis edilen lojmanlar mevcüttür.Fakültede 114 Akademik Personel ve 150 Idari Personel görev yapmaktadir.
Adres:KTÜ Fatih Egitim Fakültesi Sögütlü-Akçaabat TRABZON
Telefon: 0462) 248 26 53-248 26 54-248 23 05
Fax : 0462) 248 73 44
E-Mail: faf@ktu.edu.tr

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi:

Adres:61530 Çamburnu/Trabzon TURKEY KTU
Telefon:+90 (462) 752-2805
Fax 462-752-2158
E-Mail: oguth@ktu.edu.tr

Rize İlahiyat Fakültesi :

3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize İlahiyat Fakültesi, 1993-1994 yılında eğitim- öğretime başlamıştır.4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültede; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları adıyla birbirinden bağımsız olmayan üç bölüm bulunmaktadır. Fakültede, ilahiyat alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanında, öğretmenlik formasyon dersleri, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersleri ile Yabancı Dil (İng.,Alm., Fr.) Dersleri yanında seçmeli olarak Rusça Dersi de okutulmaktadır. YÖK Başkanlığının 18.04.1994 gün ve 9614 sayılı yazıları ile okutulması uygun görülen Rusça Dersi, özellikle dış ülkelerde görev almak isteyen mezunlarımıza iş bulmada avantaj sağlamaktadır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren Temel İslam Bilimleri Bölümünde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren de Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Yüksek Lisans programı açılmıştır.
Fakültemiz 2004’te Ulak-Net aracılığıyla internet bağlantısına kavuşmuştur. Dahili ağ sistemi ile bütün bilgisayarlar bu hizmetten yararlanabilmektedir. Yönetimdeki verimliliğin daha da artırılması hususunda bilgisayar teknolojisinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Ayrıca zorunlu derslerden olan Temel Bilgisayar dersi için, 16 adet bilgisayardan oluşan internet erişimli bir bilgisayar laboratuarı mevcuttur.
Adres Paşa Kuyu Mahallesi Atatürk Cad. Lise Sok. RİZE-TÜRKİYE
Tel: +90.464.214 11 20-23
Fax: +90.464.214 11 24
e-mail: ilahiyat@ktu.edu.tr

Rize Eğitim Fakültesi:

Fakültemiz 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında, yayımlanan 97/9882 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında 5 Ekim 1998 tarihinde sınıf öğretmenliği bölümüne kayıt yaptıran 124 öğrencisi ile başlamıştır. Fakültemizde bunun dışında;Eğitim Bilimleri,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Adı altında iki tane daha bölüm vardır fakat bu bölümler henüz eğitim-öğretime açılmamıştır.1997 yılında fakültemizin kuruluş kararnamesi çıkınca daha önce Amerika’da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde başarı ile görev yapmış olan Prof.Dr. Abdullah DEMİRTAŞ fakültemize kurucu dekan olarak atanmıştır. Dekanımızın büyük çabaları sonucu fakültemiz ilk yıllardaki o ilkel görünümünden şimdi ki modern eğitim anlayışına uygun haline gelmiştir.
Bunların dışında İpragaz firmasının yaptığı fen laboratuarı ve yeni bilgisayar laboratuarı fakülte yönetiminin 2000 yılında fakülteye kazandırdığı dersliklerdir.Fakültemiz her yeni yılda eğitim ordusuna kattığı yeni öğrencileri ile Rize’de ve KTÜ bünyesinde hatta Türkiye çapında faaliyetlerini sürdürmektedirler.
e-mail: ref@ktu.edu.tr

Ordu Ziraat Fakültesi:

11.7.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı Kanun uyarınca kurulmuştur. 1994-1995 sezonunda Toprak Bölümü’ne öğrenci alınarak, eğitim-öğretime başlamıştır.Aynı tarihlerde fakülte sekreterliğine Ali Deniz atandı. 07.04.1994 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Toprak Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Nurettin İsmail Çelebioğlu kurucu dekan olarak atandı.Dekanın Toprak Bölümünden olması dolayısıyla Fakültede ilk olarak Toprak Bölümü Faaliyete geçmiti. Ziraat Fakültelerinde oluşturulan yeni yapılanma dolayısıyla 1999 yılında Bitkisel Üretim Bölümü açıldı.
Ordu Ziraat Fakültesi, şehir merkezinde, Güzelyalı Mahallesindeki 5868 m2’lik alanda geçici tesislerinde 8 yıl eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdükten sonra; Ordu ili merkez Akçatepe Köyü, Giresun yolu üzerinde Üniversitemize ait olan 210 dekarlık arazi üzerindeki binaların halen devam eden yapım-onarım çalışmaları tamamlandığından, 24.09.2002 Tarihinden itibaren Ordu Ziraat Fakültesi yeni binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.

Adres Ordu Ziraat Fakültesi Cum. Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Meydan Mevkii 52200/Ordu
Tel: 0(452) 230 05 56-57

Ayrıca ; Giresun Fen Edebiyat Fakültesi,Giresun Eğitim Fakültesi,Rize Su Ürünleri Fakültesi,Rize Fen Edebiyat Fakültesi,Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesinide üniversite bünyesinde bulundurmaktadır.

_________________________________ENSTİTÜLER_______________________________

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 02.10.1982 tarihinde kurulmuştur. Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü, müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca seçilmiş olan üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise enstitü müdür yardımcıları ile anabilim dalları başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yüksek Öğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde toplam 27 Anabilim dalı mevcuttur.
Telefon: 0 (462) 325-3176, 377-2620 ve 377-2623
Fax: 0 (462) 325-3176

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; ileri bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elamanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek üzere 1982 yılında kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde 4 Fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim ve İlahiyat) bulunmakta olup, halen 16 Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 4 Anabilim Dalında da Doktora düzeyinde eğitim-öğretim programları yürütülmektedir. Ayrıca; Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği), Eğitim Bilimleri Eğitimi (Eğ. Yön. Tef. Planlaması ve Ekonom.), Beden Eğitimi ve Spor (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) ve Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği) Anabilim Dallarında tezsiz programlar bulunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversi Sosyal Bilimler Enstitüsü 61080 Kanuni Kampüsü Trabzon
Tel: 0 462 377 2059(Ens Sek.) - 0 462 377 2022(Yazı İşl)
Faks: 90 0 462 325 3210
e-mail: sosbilen@ktu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 1982 yılında kurulmuştur.Enstitünün amacı Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Lisansüstü Eğitim- Öğretim (Yüksek Lisans ve Doktora) vermektir.Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, müdür yardımcısı ve enstitü kurulunca seçilmiş olan üç üyeden oluşmaktadır. Enstitü müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise enstitü müdür yardımcısı ile anabilim dalları başkanlarından oluşmaktadır.

Enstitüde 11 anabilim dalı mevcuttur. Enstitüde 47’’i yüksek lisans ve 15’ü doktora olmak üzere toplam 62 öğrenci eğitim görmektedir.Enstitü halen KTÜ Tıp Fakültesinde kendisine ayrılan yerde faaliyet göstermektedir.
Telefon: (0462) 377 53 02
TeleFaks : (0642) 325 28 21
E-posta: saal@meds.ktu.edu.tr

_______________________________YÜKSEKOKULLAR____________________________

Trabzon Sağlık Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz, Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında; Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile kurulmuş, Sağlık Bakanlığına bağlı Trabzon Sağlık Meslek Lisesi binasında Ebelik Programı (Önlisans) ile 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulları kurulmuş ve Yüksekokulumuz adı TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli protokol ile Trabzon Sağlık Meslek Lisesine ait bina 20 yıllığına Üniversitemize devredilerek Yüksekokulumuzun Eğitim Öğretimine tahsis edilmiştir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı Yüksekokulumuza aktarılarak, 1997-1998 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans (4 yıllık) düzeyinde Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri ile eğitime başlamıştır.Yüksekokulumuz 8 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup iki bloktan oluşmaktadır. 8 adet sınıf, 2 Adet Teknik dershane, l Adet Kütüphane, l Adet Kantin, l Adet Mutfak, 1 Adet Yemekhane, 2 Öğrenci tuvaleti, 2 personel tuvaleti, 6 adet İdari Büro 7 Adet Akademik personel Bürosu, 3 Adet depo ve bir kapalı spor salonumuz bulunmaktadır.

E-mail: hacer_erdol@yahoo.com Ayrıca Giresun Sağlık Yüksekokulu üniversite bünyesinde bulunmaktadır.

_____________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI______________________

Trabzon Meslek Yüksekokulu:

Trabzon Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı yasanın 2880 sayılı yasayla değişik 7/d-2 maddesine göre 10. 04. 1986 tarihinde kurulmuştur.İlk kuruluşunda Sağlık Programlar Bölümü ve Teknik Programlar Bölümü olarak teşkilatı planlanmıştır.Sağlık Programlar Bölümünde Hemşirelik Programı,Ebelik Programı; Teknik Programlar Bölümünde Elektrik Programı, Elektronik Programı ve Harita-Kadastro Programları yer almıştır.Yüksekokulun ilk müdürü Prof. Dr. Aydın İNAL (1986-1987), Teknik Programlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven ÖNBİLGİN (1986-1990),Sağlık Programlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZCAN (1986-1988) atanmışlardır.Sayılan programlara ilk öğrenci kaydı 1988-89 Eğitim-Öğretim döneminde yapılmıştır.

Rize Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. Yüksekokulun o zamanki bölümleri Muhasebe programı ile Sevk ve İdare programlarında oluşan Sosyal Bilimler Bölümü ve Gıda Teknolojisi, Toplum Sağlığı, Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık programlarından oluşan Hayati Bilimler Bölümü olarak eğitim faaliyetine başlamıştır.12 Eylül 1980 den sonra öğretim programları yeniden organize edilerek,
İşletme - Muhasebe bölümü,İnşaat bölümü, Makina Resmi ve Konstrüksiyonu bölümü haline getirilmiştir. Yüksekokulumuz 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversiteye bağlandıktan sonra okulumuzun öğretim proğramları şöyle organize edilmiştir.
Telefon: 0464 228 00 32
Fax: 0464 228 00 25
e-mail: teknik@rizemyo.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi; Giresun Meslek Yüksekokulu,Beşikdüzü Sağlık Meslek Yüksekokulu,Ordu Meslek Yüksekokulu,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Tirebolu Meslek Yüksekokulu,Maçka Meslek Yüksekokulu,Fındıklı Meslek Yüksekokulu,Gümüşhane Sağlık Meslek Yüksekokulu,Hopa Meslek Yüksekokuluda bünyesindedir


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Üniversiteler ve Türkiye ve Yurtdışında Üniversite Eğitimi(5374)

Gelişim Üniversitesi Hakkında(5359)

Bursa Uludağ Üniversitesi(5300)

Karadeniz Bögesi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler(5289)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!