Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Hakkında
www.arsivbelge.com
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Hakkında Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği

2012-2013 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar ve spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımları ile ilgili iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülecektir.

Buna göre;

Bu okulların görsel sanatlar, müzik ve spor alanlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ekli listede gösterilmiştir.

İlköğretim okullarından 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler, mezun olduklarına ilişkin belge ve dilekçe ile yetenek sınavına girmek istediği alanın bulunduğu herhangi bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne başvuruda bulunabilecektir. Öğrenciler sadece bir güzel sanatlar ve spor lisesine müracaat edebilecektir.

Başvurular 18 haziran-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüklerine doğrudan veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Okul müdürlüklerince, ilgi Yönetmelik ekinde örneği bulunan Sınav Giriş Belgesi düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 23-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

Öğrenci seçimi, 30 Temmuz-03 Ağustos 2012 tarihleri arasında ilgi Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılacaktır.Değerlendirme sonunda yapılacak sıralamaya göre, belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler 03 Ağustos 2012 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.Öğrencilerin kesin kayıtlan, 06-10 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 13 Ağustos 2012 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek ve durum öğrenci velilerine en seri şekilde duyurulacaktır.

Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 14-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.Buna rağmen, 17 Ağustos 2012 tarihi mesai saati sonunda açık kontenjanı kalan okullar, yedek listeden öğrenci kayıtlarına 22-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında devam edeceklerdir.

Bütün bu kayıtlar sonucunda da açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesi olmayan veya yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar; 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında valilikçe belirlenecek takvim çerçevesinde, aynı usulle sınav yaparak öğrenci alacaklardır. Yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar, sadece yedek listenin dışında kalan açık öğrenci kontenjanı için sınav yapacaklardır. Valilikçe belirlenecek takvim, il millî eğitim müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanarak duyurusu yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin güzel sanatlar ve spor liseleri ile ilköğretim okulu müdürlüklerine bildirilmesi ve imkânlar ölçüsünde yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda Gereğini rica ederim.

Milli Eğitim Müsteşarı : M. Emin Zararsız

Spor Liselerine Başvuruları ve Başvuruda İstenecek Belgeler

1. Nüfus Cüzdanının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi .Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik No Yazılı ve resimli olacaktır.

2. İlköğretim Diplomasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi

3. Not Durum Çizelgesi  EK-1 (Açın )

İlköğretim Okulu Müdürlüğü Tarafından Doldurulup Onaylanacaktır. Aday Öğrencinin   İlköğretim 4,5,6,7 ve  8. Sınıfa Ait Yıl Sonu Beden Eğitimi Dersi Notlarını Gösteren Belgedir)

4. Form Dilekçe EK-2 (Açın ) Aday Öğrencinin Velisi Tarafından Doldurulacaktır.

5. Sınav Giriş Belgesi EK-3 (Açın ) Spor Lisesinin Okul müdürlüğünce Onaylanıp Aday Öğrencinin Yetenek Sınavına Girebilmesi İçin Gerekli Olan ve Aday Öğrenciye Verilecek Olan Belgedir.

6. Sağlık Raporu .Aday Öğrencinin Tek Tabipten Alınmış .Sağlık Ocağı, Poliklinik veya Hastaneden. “Beden Eğitimi ve Spor Yapmasına Engel Hali Yoktur” İbaresi Yazılı Olacak Sağlık Raporu.

7. İki Adet Fotoğraf .Yeni Çekilmiş Olacak.

8. Lisansı Olanlar İçin İlgili Makamdan Alınmış Lisans Bilgilerini Gösteren Belge

NOT: Futbol Lisansı olanlar Federasyonun Sitesinden Alınmış Kendisine ait bütün bilgilerin(Oynadığı Maçlar vb.) çıktısını getirecektir.

9. Milli Olanlar İçin Federasyondan Alınmış Millilik Belgesi (Balkan  Şampiyonaları Millilik statüsünde olmadığından millilik belgesi verilmemektedir. Ancak bu yarışmalara katıldığını ilgili Federasyondan alınmış açıklayıcı bir yazı  bildirenler değerlendirmeye  alınabilir.) (Türkiye şampiyonalarında (takım,Ferdi)  dereceye (1.2.3.) girmiş olduğunu belirten ilgili federasyondan alınmış yazı)

10. Aday Öğrencinin Kendi El Yazısıyla Yazılmış, Spor Yaşantısını Anlatan Özgeçmişi.(Aday kendisine ait belgeleri de dosya ya ekleyebilir.)

SINAV UYGULAMASI

Özel Yetenek sınavlarını üç aşamalı yapmaktadır;

1.Koordinasyon

2.Surat (20 metre)

3.Dayanıklılık ( mekik koşusu)

KOORDİNASYON ( PARKUR)

Adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen testtir.

20 METRE (SÜRAT) KOŞUSU

20 metrelik bir parkurda başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki mesafeyi kat etme süresini ölçer. Ölçüm elektronik süreölçer ile ölçülür.

Uyulması gereken kurallar:

20 m. sürat koşusunun çıkışı ayakta yapılır.Çıkış esnasında hız alma koşusu yapılmaz. Fotosele yakın yerden çıkış yapılır.Mekanik arızadan kaynaklanan durumlarda sınav komisyonu kararıyla bir hak daha verilir.

 DAYANIKLILIK ( MEKİK KOŞUSU)

 Aday test süresince 20m. 'lik bir parkurun bir ucundan diğer ucuna doğru sürekli koşar. Koşu temposu bir teyp bandının verdiği sinyaller ile sağlanır. Aday sinyal sesi geldiğinde gösterilen 2m 'lik alanın içine girmiş olmalıdır. Sinyal verildiğinde bu 2m'lik alanın içine giremeyen aday, görevli tarafından uyarılır. Üst üste 3 uyarı alan aday testi tamamlamış kabul edilir,2. uyarıdaki mekik sayısı geçerli görülür. Test adayın 20'şer metrelik mekiklerden kaç tane yaptığına göre değerlendirilir.

Spor Liselerine Giriş Şartları:

Spora kabiliyeti olan ve geleceğini bu dalda şekillendirmek isteyenler için açılan ve özel yetenek sınavları ile alınan Spor Liseleri, sayısı fazla olmamakla birlikte, çok yetenekli olan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterliliktedir. Pek çok branşta açılan ve sporcu öğrencilerini kendi yeteneklerine göre geliştiren bu liseler, yıllın belli aylarında sınav düzenleyen ve önceden belirlenen şartlara uygun olan herkese başvuru şansı tanıyan eğitim kurumlarıdır. Bu liselere giriş şartlarına gelince;

- İlköğretim diploması
- Sürdürdüğü öğrenim hayatı boyunca beden eğitimi derslinden aldığı not çizelgesi,
- Spor yapmasına her hangi bir sağlık sorunu yada engelinin olmadığını gösteren doktor raporu.
- Yapılan Yetenek sınavında ilgili lise için belirlenen taban puandan yüksek not alması.
- Sporcu öğrencinin velisinin de bu eğitime rıza göstermesi,
- Öğrencinin kendi el yazısı ile sporcu kimliğini anlattığı kısa öz geçmişi.

Spor Liselerine giriş için gerek duyulan ve yeterli olan şartlardır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesinden yola çıkan ve sporun hem ruh hem de beden sağlığı açısından önemini göz önünde bulunarak sporun evrenselleşmesi ve daha profesyonel akademisyenler tarafından yapılması ve eğitim vermeleri için açılan okullardır. Anadolu Lisesi statüsündedir ve eğitimi dört yıldır.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Geleneksel El Sanatları ve Sınav Soruları(5428)

Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı Soruları(5418)

Spor Yapmanın Önemi ve Faydaları(5408)

Gizem Karaca Kimdir?(5402)

Osmanlıda Spor(5396)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!